Portfolio

Bekijk wat wij reeds voor andere merken hebben mogen betekenen

Felixx.online

Merkontwikkeling nieuwe online dienstverlening

Merken ontwikkelen is onze core business. Het onderscheidend vermogen van jouw merk en organisatie boven dat van de concurrentie uittillen, dat is wat we doen. Hiermee creëren we niet alleen meer omzet en aandacht, maar ook nieuwe mogelijkheden om jouw merk op de toekomst voor te bereiden.

Felixx.online pensioen & arbeidsvoorwaardenbeheer

Ter illustratie is dit deel één van de Felixx.online-case: Merkontwikkeling door het benoemen van de specifieke behoefte van de doelgroep, het onderscheidend nut op basis van de kernvaardigheid en de merkbelofte.

Opdracht

“Zet ons op de kaart met de mix van onze competenties in combinatie met de nieuwe software.”

De specifieke behoefte van de doelgroep

De doelgroep waaraan Felixx. zijn diensten levert, kan breed gesteld worden; directies die eindverantwoordelijk zijn voor het budget voor pensioenen en verzekerbare arbeidsvoorwaarden. De groeiende behoefte waarin Felixx. voorziet, ontstaat o.a. doordat de overheid zich terugtrekt en steeds meer aan het bedrijfsleven zelf overlaat. Hierdoor krijgen de directieleden, die zich bezig houden met personeel en financiën, steeds meer de gemeenschappelijke verantwoording voor de uitvoering van het personeelsbeleid. Door deze verschuiving neemt niet alleen de werkdruk toe, maar vooral ook de financiële consequenties van verkeerde beslissingen.

Doelgroep HR-managers en CFO's
De nieuwe online dienstverlening van Felixx.online is op verschillende momenten, voor verschillende leden van de directie, van praktisch nut. Om een duidelijk beeld te krijgen van de nuances hierin, zijn de specifieke behoeften uitgesplitst voor de HR-manager en de CFO.

Efficientie in de frequentie

Al enkele jaren werkt het team van Felixx.online met de software die ervoor zorgt dat, bij de aangesloten partijen, alle gebeurtenissen rond verzekerbare arbeidsvoorwaarden de juiste acties opleveren. Doordat de software gekoppeld is aan de pakketten van de verzekereraars en salarisadministratiesoftware, kan er niets over het hoofd worden gezien. Op zich kunnen de klanten zelf met de software aan de slag, maar in de praktijk blijkt dat in het volledig uitbesteden aan Felixx.online de grote winst zit.

Ziekmeldingen, in- en uitdiensttredingen, salarisverhoging en veranderingen in de wetgeving zijn allemaal (levens)gebeurtenissen die zich niet altijd laten voorspellen en ook niet al te frequent in een bedrijf voorkomen. Voor Felixx.online is dit echter dagelijkse kost, omdat zij voor meer dan 200 bedrijven achter de schermen de organisatie en verwerking voor haar rekening neemt.

Het vinden van het onderscheidende nut

Het nut dat door de klanten van Felixx. als onderscheidend wordt gezien, komt voort uit de kernvaardigheid. Deze kernvaardigheid ontstaat uit de manier waarop Felixx. de beschikbare middelen, gecombineerd inzet. Om dit nut te vinden, hebben we eerst alle kenmerken van de dienstverlening in kaart gebracht, zowel voor de nieuwe software als de aanwezige competenties. Kijkend vanuit de specifieke behoefte is vervolgens bij ieder kenmerk een voordeel en het directe nut dat een klant hiervan ondervindt benoemd.

Het bepalen van het meest onderscheidende nut
Om dit nut te vinden, hebben we eerst alle kenmerken van de dienstverlening in kaart gebracht, zowel voor de nieuwe software als de aanwezige competenties. Kijkend vanuit de specifieke behoefte is vervolgens bij ieder kenmerk een voordeel en het directe nut dat een klant hiervan ondervindt benoemd.

De combinaties van kenmerk – voordeel – nut zijn als stellingen, beredeneerd vanuit het nut, herschreven.

Voorbeeld:

Werken met Felixx.online is tijdbesparend (nut), omdat ik niet steeds naar mijn password hoef te zoeken (voordeel), omdat de software met een single-login mijn toegang geeft tot alle aangesloten partijen (kenmerk).

De complete lijst stellingen is voorgelegd aan stakeholders met de vraag; Wat is voor u het belangrijkste nut?. Twee stellingen kwamen duidelijk naar voren. Op basis hiervan kon het onderscheidende nut worden benoemd vanuit het perspectief van de klant.

De belofte naar de doelgroep

Volledig uitgeschreven liet de doelgroep zich als volgt definiëren CFO’s en HRM’s van (middel)grote ondernemingen, die zich bij advies en beheer van alles met betrekking tot secundaire arbeidsvoorwaarden willen kunnen baseren op feitelijk onderbouwde informatie en voor wie het kostenaspect in de uitvoering zwaar meeweegt.

Felixx.online belooft op basis van de gevonden kernvaardigheid een hoog rendement op advies- en beheerkosten van het complete pakket van verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Dit hebben we na lang brainstormen samengevat in Optimale grip op verzekerde arbeidsvoorwaarden.

Je dienstverlening als merk?

Ander werk

Selecteer een categorie of merk