Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze website omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Cornelissen.Marketing
Kerkstraat 10
1404 HH  Bussum
info@cornelissenmarketing.nl
Contactpersoon: E.M.H. Cornelissen

Onze dienstverlening

Onze website vraagt je persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen;
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Je gegevens worden niet zonder je toestemming voor andere doelen verwerkt.

Regels persoonsgegevens

Cornelissen.Marketing vindt je privacy heel belangrijk. Dat betekent dat wij je gegevens gebruiken voor de dienstverlening. Wij verkopen je gegevens niet aan derden. Delen deze gegevens alleen als dat nodig is om onze dienst te kunnen leveren of indien wij dat wettelijk verplicht zijn. Natuurlijk hebben wij ook een commercieel belang, maar wij houden ons aan de geldende privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Als je onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van je. Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn, maar ook persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verzamelen alleen gegevens die je zelf aan ons verstrekt of die wij, al dan niet na acceptatie ontvangen.

Je bent niet (wettelijk) verplicht je persoonsgegevens te verstrekken. Indien je gebruik wilt maken van onze diensten, dan hebben we wel de gevraagde gegevens nodig. Wij waken ervoor niet meer gegevens van je te vragen dan dat we nodig hebben.

 • Communicatie
  Als je contact met ons opneemt, dan slaan wij je contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals je naam, je telefoonnummer en/of je e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen en verder met je te communiceren.
 • Nieuwsbrief
  Indien je op de hoogte wilt worden gehouden van onze diensten, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief via onze website. We vragen daarbij om je e-mailadres. We werken met een dubbele opt-in. Dit betekent dat je een bevestigingsmail krijgt op het opgegeven e-mailadres. Pas nadat je de inschrijving heeft bevestigd word je toegevoegd aan de maillijst. Je kunt zich te allen tijde weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dit doe je door zich af te melden via de link onderaan de mail.

Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Cookies beleid

Deze website maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren terwijl je door de website navigeert. Van deze cookies worden de cookies die als noodzakelijk zijn, gecategoriseerd in je browser opgeslagen, omdat deze essentieel zijn voor de werking van de basisfuncties van de website. Wij gebruiken ook cookies van derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe je deze website gebruikt. Deze cookies worden alleen in je browser opgeslagen met je toestemming. Je heeft ook de optie om je af te melden voor deze cookies. Het afmelden voor sommige van deze cookies kan echter een effect hebben op je gebruikerservaring.

 • Noodzakelijke cookies
  Noodzakelijke cookies zijn absoluut essentieel voor het goed functioneren van de website. Deze categorie bevat alleen cookies die basisfuncties en beveiligingsfuncties van de website garanderen. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.
 • Niet noodzakelijke cookies
  Cookies die mogelijk niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en die specifiek worden gebruikt om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen via analyses, advertenties en andere ingesloten inhoud worden niet-noodzakelijke cookies genoemd. Het is verplicht om toestemming van de gebruiker te verkrijgen voordat u deze cookies op uw website gebruikt.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden door ons website niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.

Je rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze website worden verwerkt kun je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet je door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij je aanvraag inwilligen, zullen wij je eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

 • Recht van inzage van de betrokkene
  Je kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze website verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op je verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en je hierover informeren.
 • Recht op rectificatie
  Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.
 • Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
  Wanneer je wilt dat je persoonsgegevens worden verwijderd, kun je hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Wanneer je de verwerking van persoonsgegevens door onze website wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van je persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat je juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kun je hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Wanneer je persoonsgegevens niet meer worden gebruikt voor de handhaving en facturatie van je account en je deze persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kun je hiervoor een verzoek indienen.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van je rechten

Op onze website stellen alles in het werk om te voldoen aan je rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mochten wij om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan word je hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van je persoonsgegevens door onze website

Wanneer je klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze website dan vernemen wij dit graag via info@cornelissenmarketing.nl. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kun je terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

© Cornelissen.Marketing 18 februari 2024