Disclaimer

Cornelissen.Marketing spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Wij streven er natuurlijk naar dat de informatie op onze site juist en volledig is. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen, dan aanvaardt Cornelissen.Marketing geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Wij streven naar een foutloze werking en goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Cornelissen.Marketing is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door het verspreiden van informatie via internet.

Voorbeelden hiervan zijn storingen, of onderbrekingen van, of fouten, of vertraging in het verstrekken van informatie via internet door Cornelissen.Marketing, of door u aan Cornelissen.Marketing, of anderszins langs elektronische weg verstrekte informatie.

Cornelissen.Marketing aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.