Het belangrijkste nut

 

Wat heb ik aan jouw merk?

Nut is een maat voor relatieve tevredenheid. Juist omdat het relatief is is het voor ondernemers daarom vaak lastig om te bepalen in welke mate je klanten baat hebben bij hun dienstverlening/merk. Toch kan er altijd een grootste gemene deler worden gevonden die door de meeste klanten genoemd zal worden. Bijvoorbeeld: “Ik koop product X bij de firma Janssen omdat ik dan zelf efficiënter kan werken

Als het je lukt zo’n belangrijkste nut in je communicatie te benoemen wordt deze eenvoudiger te begrijpen en daardoor krachtiger. Je communiceert immers een oplossing voor een probleem.

Visualiseer wat je dienstverlening oplevert!

What’s in it for them?

 

 

Alles draait om de eenvoud

Een eenduidige boodschap over het belangrijkste nut van je dienstverlening waar 80% van je klanten baat bij heeft zorgt ervoor dat:

  1. je sneller wordt gevonden door meer klanten die dit ook nuttig vinden;
  2. men is sneller bereid om te geloven dat je nog meer voor ze kan betekenen:
  3. je zelf steeds beter wordt in het bieden van dit unieke nut.

Laat het belangrijkste nut er daarom in je communicatie vanaf druipen!

Van kenmerken via voordelen naar nut

Nut is ontastbaar en geen rationeel gegeven waardoor het lastig te benoemen is. Al jaren hanteert Cornelissen.Marketing hiervoor een methode om het belangrijkste nut boven tafel te krijgen.

Hierbij worden eerst alle kenmerken van de dienstverlening en de daaruit voortkomende voordelen (USP’s) in kaart gebracht. Bij iedere combinatie stellen we vervolgens de vraag: “waarom is dit voordeel nuttig voor de klant”.

Beproefde methode

Bepalen van het belangrijkste nut

Vanuit de benoemde varianten van nut worden er stellingen geformuleerd die aan klanten of een intern panel worden voorgelegd met de vraag om deze te scoren. In welke mate wordt een bepaalde combinatie nuttig gevonden? Ongeacht de lengte van de lijst met combinaties onderscheiden er dan altijd een of twee combinaties zich heel duidelijk van de rest. Je kunt op basis daarvan een belofte over het nut voor de klant formuleren en je kunt uitleggen welke kenmerken van je dienstverlening eraan ten grondslag liggen. 

 

Welk nut heeft jouw merk?

Hieronder enkele voorbeelden van de benoemde varianten van nut die de afgelopen tien jaar voorbij kwamen.

Merk gerelateerde emoties

Welke emotie hoort bij jouw merk?

Mensen nemen beslissingen door de uitkomst te visualiseren. Als laatste stap in het aankoopproces probeert iemand zich het kopen en gebruik ervan voor te stellen om de persoonlijke waarde van deze beslissing te bepalen. De te verwachten emotie geeft hierbij de doorslag. Daarom is het zo belangrijk hierbij stil te staan. Als mensen zich niet het gebruik van jouw dienst of product kunnen voorstellen kun ze ook geen waarde aan je dienst of product verbinden. Je communicatie moet mensen helpen om zich het juiste beeld te vormen over wat jouw merk aan hun leven toevoegt.

Het perfecte plaatje

Om je klanten te helpen in de juiste beeldvorming is het dus extreem belangrijk om hierover goed na te denken. Stel jezelf hierbij de volgende vragen:

  1. wat is het belangrijkste nut van jouw dienstverlening voor je klant?
  2. en welke emotie wordt hierbij ervaren?

38 merk gerelateerde emoties

Cornelissen.Marketing werkt met een set van 38 emoties die afkomstig zijn uit een wetenschappelijk onderzoek uit de jaren negentig. Een grondig kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder duizenden consumenten waarbij werd doorgevraagd naar de beleefde emotie bij een merk. Mijns inziens de meest complete lijst met emoties die men kan ervaren bij het nut van een merk/onderneming.

Wat roept jouw merk op?

Hieronder enkele voorbeelden uit de lijst:

belangrijkste nut

Download de lijst met voorbeelden van benoemd nut

Voordelen weten web vaak wel te benoemen maar bedenken wat dit betekent voor iemands persoonlijke ruimte is lastiger. De lijst met voorbeelden is in de laatste 10 jaar ontstaan en wordt nog steeds aangevuld. Geen wetenschap maar gewoon best practice. Maak het jezelf makkelijk en download de lijst. Het zal je helpen het unieke nut van jouw merk te benoemen.

Wil je liever een keer sparren over dit onderwerp?

Ben je er aan toe om je onderneming als merk neer gaan te zetten? Spreek dan een een keer met mij af. Het eerste gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend.

drs. ing. Eric Cornelissen

Eerder toegepast bij:

Selecteer een categorie of merk