Het belangrijkste nut

 

Wat heb ik aan jouw merk?

Nut is een maat voor relatieve tevredenheid. Juist omdat het relatief is is het voor ondernemers daarom vaak lastig om te bepalen in welke mate je klanten baat hebben bij hun dienstverlening/merk. Toch kan er altijd een grootste gemene deler worden gevonden die door de meeste klanten genoemd zal worden. Bijvoorbeeld: “Ik koop product X bij de firma Janssen omdat ik dan zelf efficiënter kan werken

 

Als het je lukt zo’n belangrijkste nut in je communicatie te benoemen wordt deze eenvoudiger te begrijpen en daardoor krachtiger. Je communiceert immers een oplossing voor een probleem.

 

Nut definitie: Nut is een maat voor relatieve tevredenheid.

Visualiseer wat je dienstverlening oplevert!

What’s in it for them?

 

 

Alles draait om de eenvoud

Een eenduidige boodschap over het belangrijkste nut van je dienstverlening waar 80% van je klanten baat bij heeft zorgt ervoor dat:

    1. je sneller wordt gevonden door meer klanten die dit ook nuttig vinden;
    2. men is sneller bereid om te geloven dat je nog meer voor ze kan betekenen:
    3. je zelf steeds beter wordt in het bieden van dit unieke nut.

Laat het belangrijkste nut er daarom in je communicatie vanaf druipen!

Belangrijkste nut

Van kenmerken via voordelen naar nut

Nut is ontastbaar en geen rationeel gegeven waardoor het lastig te benoemen is. Al jaren hanteert Cornelissen.Marketing hiervoor een methode om het belangrijkste nut boven tafel te krijgen. Hierbij worden eerst alle kenmerken van de dienstverlening en de daaruit voortkomende voordelen (USP's) in kaart gebracht. Bij iedere combinatie stellen we vervolgens de vraag: "waarom is dit voordeel nuttig voor de klant".

Bepalen van het belangrijkste nut

Vanuit de benoemde varianten van nut worden er stellingen geformuleerd die aan klanten of een intern panel worden voorgelegd met de vraag om deze te scoren. In welke mate wordt een bepaalde combinatie nuttig gevonden? Ongeacht de lengte van de lijst met combinaties onderscheiden er dan altijd een of twee combinaties zich heel duidelijk van de rest. Je kunt op basis daarvan een belofte over het nut voor de klant formuleren en je kunt uitleggen welke kenmerken van je dienstverlening eraan ten grondslag liggen.

Drie manieren om tot een merkconcept te komen

Afhankelijk van de fase waarin een onderneming zich bevind, kan één van de onderstaande manieren om tot een merkconcept te komen van toepassing zijn.

Welk nut heeft jouw merk?

Hieronder enkele voorbeelden van de benoemde varianten van nut die de afgelopen tien jaar voorbij kwamen.

belangrijkste nut

Download de lijst met voorbeelden van benoemd nut

Voordelen weten web vaak wel te benoemen maar bedenken wat dit betekent voor iemands persoonlijke ruimte is lastiger. De lijst met voorbeelden is in de laatste 10 jaar ontstaan en wordt nog steeds aangevuld. Geen wetenschap maar gewoon best practice. Maak het jezelf makkelijk en download de lijst. Het zal je helpen het unieke nut van jouw merk te benoemen.

Spreek de bovenstaande aanpak je aan?

Kom een keer praten als de bovenstaande aanpak je nieuwsgierig maakt. De methodiek die eraan te grondslag ligt is ruim beproefd en heeft al tal van ondernemingen aan een merkconcept geholpen die de bedrijfscommunicatie makkelijker en krachtiger maakte.

Gaan we je ontmoeten? Klik op de button hieronder en geef je voorkeursmoment voor een afspraak aan.

Deze ondernemingen gingen je voor:

Ayurveda by Sarah
Ayurveda by Sarah
Belmoca.com
Faillissementsfraude.nl
Schoots & Gunter
Schoots & Gunter
PYXIS Adviseurs | Fiscalisten | Accountants
Alpine Club of Himalaya
Deskundigonderzoek.nl
Bellius Advocaten
Baar Advies
FlexOffiZ
Belforten.com
Pensioenorde
Notariskantoor Martine Boersen
Notariskantoor Goossens
Felixx.Groep

Portfolio

Selecteer een categorie of merk