Merk gerelateerde emoties

De mensen kiezen bijna altijd op basis van gevoel, omdat dit een goed gevoel geeft of vertrouwen schept. Dit lijkt sterk op hoe relaties werken. Als er een klik is tussen mensen, dan gebeurt dat meestal op emotioneel niveau, gebaseerd op gedeelde waarden en idealen. Hetzelfde geldt voor merken. Sterke merken begrijpen de kunst van het leggen van emotionele connecties. Zij maken gebruik van merk gerelateerde emoties.

Communiceer met meer impact

Op basis van wetenschappelijk onderzoek is er in de jaren negentig van de vorige eeuw een lijst geformuleerd van merk gerelateerde emoties. Wanneer je weet welke emotie bij jouw merk past wordt het bedenken van succesvolle communicatie makkelijker en heeft het meer impact. Om de ze match goed te leggen is het dus eerst belangrijk dit belangrijkste nut van je merk te benoemen.

Meer videos op:

Merkconcept gebaseerd op het belangrijkste nut

Brand laddering

Hiernaast een afbeelding van de methode die 'brand laddering' wordt genoemd. Deze bewezen marketingbenadering draait om het begrijpen en activeren van emoties bij consumenten. Het idee erachter is om je merk te verankeren in de diepere emoties van je doelgroep, waardoor een sterke en langdurige band wordt opgebouwd. Brand laddering richt zich op het creëren van een emotionele connectie die blijft hangen.

Welke emotie roept jouw merk op?

Neem het belangrijkste nut van je merk in gedachte en bekijk de onderstaande 38 emoties. Welke merk gerelateerde emotie past gevoelsmatig het beste bij jouw merk?

Zich financieel zeker voelen

Zich financieel zeker voelen

Geloven dat men genoeg geld heeft om te voorzien in het grootste deel van de basisbehoeften, nu en in de toekomst.

Zich geliefd voelen

Zich geliefd voelen

Impliceert dat een persoon een tevredenstellende hoeveelheid belangrijke verbondenheden heeft in zijn of haar leven waarvan hij of zij een toereikende hoeveelheid emotionele voeding ontvangt op een dagelijkse basis.

Gevoel van zorgzaamheid

Gevoel van zorgzaamheid

Belangstelling in het verstrekken van emotionele, fysieke, financiële of spirituele ondersteuning aan anderen en intens plezier beleven aan het hiermee bezig zijn.

Zich spiritueel voelen

Zich spiritueel voelen

Het gevoel hebben verbonden te zijn met een zelf gedefinieerde hogere macht (iets dat je sterfelijke omgeving te boven gaat). Mogelijk maar niet noodzakelijk de hogere macht van de religie waarvoor je gekozen hebt.

Opwinding, levendigheid ervaren

Opwinding, levendigheid ervaren

Sterk gevoel hebben dat je leeft, energie en interesse hebben om alles dat het leven te bieden heeft te kunnen omarmen.

Zich vredig, ontspannen voelen

Zich vredig, ontspannen voelen

Zich kalm, vredig en ontspannen voelen. Rust hebben in je hoofd, je lijf en ziel.

Zich een goede leraar voelen

Zich een goede leraar voelen

Je in staat voelen om nuttige kennis of vaardigheden succesvol op anderen over te kunnen brengen.

Gevoel van volbrenging

Gevoel van volbrenging

Voortschrijdend bewijs zien dat in je leven persoonlijke doelen die de moeite waard zijn worden nagestreefd en behaald.

Voelen dat je erbij hoort

Voelen dat je erbij hoort

Het buikgevoel hebben dat je onderdeel uitmaakt van een gezin, een vriendengroep of een maatschappij waar je jezelf in thuis voelt op basis van overeenkomstige waarden, overtuigingen en gedragsneigingen.

Zich zelfstandig voelen

Zich in staat voelen om voor zichzelf te kunnen zorgen, zonder anderen nodig te hebben om in zijn of haar behoeften te voorzien.

Zich machtig voelen

Zich machtig voelen

Het gevoel hebben dat je in staat bent invloed (macht) uit te oefenen op je leven en dat van anderen. Een plek van betekenis ofwel een belangrijke positie in het leven innemen.

Het gevoel van weelderigheid

Het gevoel van weelderigheid

Geloven dat je genoeg beschikbare middelen hebt om je te buiten te gaan aan onnodige wensen of overbodige luxe.

Zich veilig voelen

Zich veilig voelen

Het gevoel hebben dat je geen kwaad kan overkomen. Je hebt een gerust gevoel over je leven en je relaties.

Zich uniek voelen

Zich uniek voelen

Je bent je er bewust van dat je een individu bent dat zich onderscheid van andere personen.

Zich aantrekkelijk voelen

Zich aantrekkelijk voelen

Het comfortabel voelen met zijn of haar persoonlijke verschijning. De wetenschap dat iemand  plezierig is om naar te kijken en in staat om de aandacht te trekken met de eigen aanwezigheid.

Gevoel productief te zijn

Gevoel productief te zijn

Je in staat voelen effectief te zijn in het consistent bijdragen in waardevol werk aan het eigen leven, dat van familie of aan de maatschappij.

Integer zijn

Integer zijn

Een man een man, een woord een woord. Doen wat je zegt te doen. Weten dat je gedrag strookt met eigen principes. Instaat zijn om je beloning uit te kunnen stellen of niet te krijgen ten gunste van je principes. Je bereid tonen om verantwoordelijk te kunnen worden gehouden voor je acties.

Zich rijk voelen

Zich rijk voelen

Betekent dat iemand gelooft dat hij of zij alles kan kopen wat hij of zij maar zou wensen en dat hij of zij meer geld heeft dan redelijkerwijs opgemaakt kan worden.

Zich gerespecteerd voelen

Zich gerespecteerd voelen

Erkenning en waardering krijgen voor je waarde of bijdragen die je levert aan dierbaren, je familie of aan de maatschappij.

Een goede vriend zijn

Een goede vriend zijn

Geloven dat je in staat bent je te kunnen verbinden aan- en te zorgen voor anderen. Anderen voorzien in kameraadschap en genieten van hun gezelschap.

Zich gezond voelen

Zich gezond voelen

Zelfvertrouwen voelen over je fysieke wezen, je sterkte/kracht en je vermogen om ongemakken en ziekte uit de weg te kunnen gaan.

Zich flexibel voelen

Zich flexibel voelen

Vermogen voelen om het eigen perspectief te veranderen en de eigen sterkten te kunnen plooien naar een grote variëteit aan situaties.

Zich een leider voelen

Zich een leider voelen

Optreden als een leider voor anderen, helpen waardevolle doelen te behalen en je direct verantwoordelijk voelen voor hun aansturing en prestaties.

Zich intelligent voelen

Zich intelligent voelen

Het gevoel hebben dat je scherp van geest bent. Weten dat je over een hoge graad van mentale capaciteiten beschikt en die gebruikt om de kennis en ervaring te verzamelen die nodig is om de uitdagingen van het leven aan te kunnen gaan.

Dapper zijn

Dapper zijn

Bereid zijn om risico's en gevaar tegemoet te treden met als doel er zelf beter van te worden (wanneer de uitkomst vooraf als voordelig kan worden ingeschat en het risico acceptabel is). Zonder inschatting vooraf wordt 'Dapper zijn' roekeloos.

Zich vrij voelen

Zich vrij voelen

Je in staat voelen om je eigen zegje te kunnen doen, te denken wat je wil, te gaan waar je naartoe wilt, omgaan met de mensen waar je bij wilt horen en je te gedragen zoals je wilt. Over het algemeen, doen waar je zelf zin in hebt.

Hang naar avontuur

Hang naar avontuur

Geïnteresseerd zijn in spannende en bijzondere ervaringen, soms gepaard gaand met onbekende gevaren en risico’s. De uitdaging aangaan om onbekend nieuw terrein te verkennen, opgewonden zijn over nieuwe leermomenten, nieuwe ervaringen, etc.

Zich romantisch voelen

Zich romantisch voelen

Genieten bij de gedachten, gevoelens en percepties die je associeert met het verlangen samen één te zijn met een ander mens.

Zich betrouwbaar voelen

Zich betrouwbaar voelen

Je voelt de wil om anderen geen schade berokkenen ten gunste van eigen gewin als een situatie zich voordoet. Je in staat voelen om iemand te zijn die betrouwbaar is en waar men op kan rekenen.

Onbaatzuchtig zijn

Onbaatzuchtig zijn

Zichzelf willen opofferen ten voordele van de maatschappij. Belangeloos opkomen voor het belang van anderen die niet voor zichzelf op kunnen komen.

Assertief zijn

Assertief zijn

In staat zijn om op te komen voor je eigen doelen en deze te behalen ondanks de aanwezigheid van moeilijke mensen die dit in de weg staan.

Zich sexy voelen

Zich sexy voelen

Het gevoel hebben dat je het specifieke vermogen hebt om de begeerte, met jou te paren, te prikkelen bij de partner van jouw keuze.

Zich rechtvaardig voelen

Zich eerlijk, rechtvaardig en ethisch correct voelen

Gevoel hebben dat je gekenmerkt door onpartijdigheid en eerlijkheid in staat kan zijn om een oordeel te hebben, vrij van eigenbelang, vooroordelen en voorkeur. Gemotiveerd om deze principes te handhaven.

Zich atletisch voelen

Zich atletisch voelen

Zelfvertrouwen voelen over je fysieke kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en vermogen verschillende fysieke uitdagingen aan te kunnen gaan.

Creatief zijn

Creatief zijn

Interesse hebben in en in staat zijn om jezelf op unieke wijze uit te drukken in woord, gedrag of kunst.

Scherpzinnig zijn

Scherpzinnig zijn

Je in staat voelen om zinnige nieuwe verbanden te leggen. Het grotere plaatje kunnen zien en begrijpen hoe dingen kunnen werken op een andere manier.

Gevoel in controle te zijn

Gevoel in controle te zijn

Je in staat voelen om jezelf en je omgeving naar wens te kunnen beïnvloeden, in staat om stressvolle momenten te voorspellen, te regelen en succesvol erop te reageren wanneer dit zich voordoet. Het vermogen hebben om te beslissen wanneer, hoe en waar men mee gaat doen en met welke verbale uitingen of gedrag.

Gevoel voor humor

Gevoel voor humor

Behoefte om regelmatig te kunnen lachen. Kunnen genieten van het lachwekkende en het absurde. Het leuk vinden anderen te laten lachen.

Kun je zelf niet goed kiezen?

Wanneer het niet lukt om een merk gerelateerde emotie te kiezen uit de bovenstaande lijst dan is waarschijnlijk het belangrijkste nut van jouw merk waarschijnlijk nog niet helemaal duidelijk of behoeft aanscherping.

Maak dan een afspraak voor een oriënterend gesprek. We hebben inmiddels al tientallen bedrijven hiermee geholpen op basis van drie verschillende trajecten. Hiervan is een workshop met je team de kortste weg naar een ijzersterk merkconcept.

Reviews

Download de lijst ‘merk gerelateerde emoties’

Nadenken over de emotie die het belangrijkste nut van je dienstverlening oproept loont!
Daarbij wordt het leuker en makkelijker om mensen te laten begrijpen wat jouw merk nu echt voor ze kan betekenen.
Maak het jezelf makkelijk, download de complete lijst met de 38 merk gerelateerde emoties en bekijk welke voor jouw merk van toepassing is.

38 merk gerelateerde emoties

Leg de kaarten op tafel!

Mensen visualiseren voor zichzelf altijd de uitkomst van hun keuzes. Help ze hierbij door de juiste emoties aan te spreken in je communicatie. De kaarten helpen je niet alleen de juiste emotie te benoemen maar met de metaforen die ze oproepen zijn ze tevens het startpunt voor de visualisatie ervan.

De set wordt geleverd in een stevig kartonnen doosje met gebruiksaanwijzing.

Deze ondernemingen gingen je voor:

traphacoSapa | Vietnam
Ayurveda by Sarah
Ayurveda by Sarah
Belmoca.com
Faillissementsfraude.nl
Schoots & Gunter
Schoots & Gunter
PYXIS Adviseurs | Fiscalisten | Accountants
Alpine Club of Himalaya | Nepal
Deskundigonderzoek.nl
Deskundigonderzoek.nl
Bellius Advocaten
Baar Advies
FlexOffiZ
Belforten.com
Pensioenorde
Notariskantoor Martine Boersen
Notariskantoor Goossens

Portfolio

Selecteer een categorie of merk

Klik op één van de afbeeldingen voor een uitgebreide casebeschrijving en een indruk van de manier waarop wij te werk gaan.