Merkactivatie

Zorg dat de merkbeleving start bij het eerste contact!

Merkactivatie

Merkactivatie is het consequent en consistent creëren van communicatie en activiteiten die je merk zichtbaar maken en ervoor zorgen dat men je merk de juiste waarde toedicht. De doelstelling bij merkactivatie kan drieledig zijn:

  • het vergroten van de bekendheid
  • het verstreken van geloofwaardigheid
  • het gedrag van de ontvangers te beïnvloeden.

Een combinatie kan ook. Merkactivatie wekt in ieder geval dus verwachtingen.

Hoe zorg je ervoor dat jouw merk een echte beleving wordt?

Merkactivatie sorteert het meeste effect wanneer de gecreëerde verwachting ook precies zo beleefd wordt of zelfs wordt overtroffen. Het meeste effect heeft merkactivatie wanneer er een merkconcept achter steekt. Met andere woorden als je al een keer heel goed hebt nagedacht over hetgeen je kunt beloven. Dat je een duidelijke en eenduidige merkbelofte hebt. Dat is niet alleen fijn voor de buitenwereld maar juist ook voor je eigen team.

Merkactivatie en kwaliteitsperceptie: lever online bewijs dat je merk de belofte nakomt

Niet teveel beloven en doen wat je belooft

Eigenlijk is het niet zo moeilijk als je naar het model kijkt. Toch worstelen in de praktijk veel merken hiermee. Er worden zaken beloofd die daarna niet zo worden beleefd. Alleen al omdat het team dat er invulling aan moet geven, niet op de hoogte is of niet over de juiste middelen beschikt. Zowel extern als intern is communicatie dus cruciaal. En dat wordt een stuk makkelijker met een merkbelofte die voor iedereen duidelijk is.

Merkactivatie start dus met een goed concept

Wanneer iemand een beroep op ons doet voor merkactivatie kijken wij dus altijd eerst heel goed naar het merk vanuit het bovenstaande model. Merkactivatie is namelijk niets anders dan een vorm van verwachtingenmanagement waarbij je alle aspecten op één lijn moet hebben voor een positieve beleving van waarde.

De vijf belangrijkste redenen voor online merkactivatie

De vijf belangrijkste reden om merkactivatie online te doen zijn:

  1. Meer dan 97% van de mensen zoekt eerst online;
  2. Het zorgt voor bezoekers op je website (geen bezoekers: geen omzetkansen);
  3. Het zorgt direct voor de juiste verwachtingen over wat jouw merk voor de bezoeker kan betekenen;
  4. Je kunt de communicatie heel gericht aangaan;
  5. Het is meetbaar en schaalbaar.

“Eric is een gedreven merkstrateeg met enorm veel energie. Hij is een snelle, creatieve denker en kan goed luisteren. Zijn enthousiasme en bevlogenheid werkt aanstekelijk en zorgt ervoor dat mensen meedoen met veranderingen.”

Tessa Diependaal

Partner & Adviseur iMonitoring, iMonitoring

Eric is al jarenlang de vaste marketingadviseur van FlexOffiZ. Eric heeft een IT achtergrond waardoor hij als geen ander de perfecte mix van technologie en marketing kan bieden. 

Eveline van Daal

FlexOffiZ Nederland

‘“Om de strategische meerwaarde, die wij sinds jaar en dag onze klanten bieden, te waarborgen is Cornelissen.Marketing voor ons aan de slag gegaan met de vraag hoe we ons duurzaam kunnen blijven onderscheiden. We zijn tot verrassende inzichten gekomen en zien de komende jaren met vertrouwen tegemoet.”

Reijer Hekelaar RB

Partner, PYXIS Accountants en Belastingadviseurs

Met een Online Content Machine zorgen wij voor merkactivatie:

 

Op hoofdlijnen bestaat onze aanpak uit het volgende:

Informatie verzamelen

Op onze Online Content Machine richten wij een account voor je in en bepalen samen met jou enkele goede bronnen met betrouwbare content. Daarnaast gaan wij permanent het internet monitoren op de communicatiethema’s uit jouw merkconcept en jouw merknaam.

Content creëren

Op basis van de verzamelde informatie leggen wij je conceptberichten voor om op je website te plaatsen. Hierbij bedienen wij ons van stokbeelden of van grafische vormgeving in lijn met de ‘look & feel’ van je online platform. We houden bij het kiezen van de afbeeldingen rekening met de inzetbaarheid voor E-mail- en Social Mediamarketing.

Frequente nieuwsbrief

Afhankelijk van de doelgroep en het aantal gewenste contactmomenten verzorgen wij een frequente nieuwsbrief. Dit om in de keuzeset van de ontvangers te blijven voor de behoefte waarin het merk voorziet. Door te werken met doelgerichte linken naar de website leer jij de behoefte van jouw relaties steeds beter kennen en creëren wij contactmomenten voor marktpenetratie door cross-delling.

Uitgekiende social media marketing

In de Online Content Machine plannen wij een continue stroom van berichten in die bestaat uit een mix van gevonden en gecreëerde content. Dit deels voor de zichtbaarheid van je merk en de mogelijkheid om met meer nieuwe personen in contact te komen. Deels ook om relevante traffic naar je website te generen.

Lerend systeem

Niet alleen ontvang je de maandelijkse social media planning maar ook analyseren wij samen met jou alle resultaten van deze activiteiten.

Een demonstratie van de mogelijkheden?

Dat kan! Of je bezoekt ons in Het Marketing Station op het middenperron van station Naarden Bussum, of we spreken een ZOOM meeting af. In een half uur laten wij zien hoe het werkt en wat de mogelijkheden zijn.

Online Content Machine
(klik op afbeelding)