Merkontwikkeling

Overtuigen met het belangrijkste nut: 'What's in it for them?'
Merkpositionering

Merkbelofte op basis van kernvaardigheid

Een duidelijke merkbelofte op basis van kernvaardigheid zorgt ervoor dat je de door jou beoogde klanten boeit door extreem duidelijk te zijn over de unieke invulling van hun behoefte.

Mensen kiezen pas wanneer ze het nut van je merk inzien

Een duidelijke merkbelofte is onontbeerlijk. Iemand kiest door jouw merkbelofte omdat hij of zij onmiddellijk het nut ervan herkent. In de huidige tijd (met een overvloed aan informatie) helpen een goede merkstrategie en duidelijke merkbelofte om beter op te vallen en bezoekers van je website te boeien. Dit levert een significante bijdrage aan het succes van je onderneming. Net als de kiwi in de onderstaande afbeelding moet jouw merk niet alleen opvallen maar meteen het nut ervan duidelijk maken.

Gestructureerd benoemen van de kernvaardigheid en merkbelofte

De unieke kernvaardigheid die leidt tot het nut van het merk benoemen is voor veel ondernemers lastig.
 Dit komt omdat je er als ondernemer zelf teveel bij betrokken bent daarom hebben wij een methodische aanpak ontwikkeld. Deze heeft een doorlooptijd van zes weken en zorgt voor een gefundeerde merkbelofte die staat als een huis.

Stappenplan merkontwikkeling

Stap 1: een omgevingsanalyse

Het eerste wat wij doen is een omgevingsanalyse op basis van beschikbare informatie, aan de hand van het zogenaamde model voor dienstverlening:

Dienstverleningsmarketing

Ter voorbereiding op een eerste gezamenlijke sessie worden de behoefte, de doelgroep, het merk, de diensten/producten, de relatie met de doelgroep en het dienstverleningsproces in kaart gebracht.

Stap 2: gezamenlijke werksessie

Tijdens een gezamenlijke sessie wordt de doelgroep scherper gesteld. Daarna benoemen wij een duidelijk referentiekader en inventariseren samen met jou de basiskenmerken en voordelen van jouw dienstverlening. Vervolgens benoemen we per combinatie kenmerk/voordeel het nut dat de doelgroep hiervan zal ondervinden.

Stap 3: voorbereiding enquête

De combinaties kenmerk/voordeel/nut uit de werksessie zetten wij om in stellingen met het nut als uitgangspunt. Deze stellingen worden met een 7 punts-schaal ter beoordeling voorgelegd aan een groep van geselecteerde stakeholders. Wij vragen hen de lijst van stellingen naar mate van belangrijkheid te scoren.

Stap 4: analyse enquête

De ervaring leert dat hierbij altijd twee of drie combinaties significant hoger scoren dan de rest. Op basis van deze uitkomsten formuleren we de belangrijkste kernvaardigheid waarmee jouw merk zich onderscheid. Dit wordt vervolgens gecombineerd met het referentiekader en de doelgroep tot een glasheldere merkdefinitie. Tot slot formuleren we de ‘belofte’ van het merk in een goede pay-off.

Stap 5: uitwerken merkdefinitie

Het stakeholder onderzoek wordt verwerkt tot een concept eindrapport. Deze bespreken we in een tweede gezamenlijke sessie. Tijdens deze sessie gaan wij gezamenlijk kijken welke emoties de ervaring van het nut los zal maken. Hierna stellen wij het definitieve eindrapport op.

“We worked with Cornelissen.Marketing together on a marketing project for a new product that needed much turn-around thinking and the setting up of a new marketing organisation. We enjoyed working together and brought the project to a succes.”

Dr. Jef van der Zel

Chief Scientific Officer, Cyrtina Dental Group

Merkconcept voor een vast bedrag

De methodiek die wij toepassen voor het formuleren van een merkconcept is inmiddels dusdanig beproefd dat wij dit tegen een vast bedrag van  € 2.400,- (excl. BTW) aanbieden.
De gemiddelde doorlooptijd is zeven weken met daarin twee keer een teamsessie.

Offerte-aanvraag

Vul het onderstaande formulier in en je ontvangt binnen vijf werkdagen een uitgebreide offerte.

Gerealiseerde merkconcepten:

De onderstaande voorbeelden zijn gerealiseerd op basis van door ons ontwikkelde merkconcepten.

Zelf aan de slag?

Wil je hier zelf mee aan de slag gaan? Schaf dan een van de onderstaande titels over merkontwikkeling aan. Wanneer je ze doorwerkt dan kom je zelf vast een heel eind. En anders mag je altijd ons nog eens bellen.