Online marketing strategie in de praktijk

door

Online marketing strategie

Je online marketing strategie in praktijk brengen

Sinds juni 2014 biedt Cornelissen.Marketing met de Online Content Machine een hulpmiddel om het in praktijk brengen van je online marketing strategie makkelijker te maken. Het helpt je om ideeën voor content structureel in kaart te brengen en je externe communicatie centraal te plannen en te regisseren. Met deze gerichte aanpak zorg je ervoor je online marketing strategie beter rendeert en wordt geoptimaliseerd. Hoe? Door het meet- en controleerbaar te maken. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk?

Ken jij de online contactmomenten van jouw merk?

Deze vraag laat zich alleen beantwoorden als je de bijvraag ook stelt: En wanneer vinden de online contactmomenten plaats?

Relevant is interessant

De eerste afbeelding toont de ‘reis’ (customer journey) die een klant maakt vanaf het moment dat hij zich bewust wordt van een behoefte tot het moment dat hij zijn keuze evalueert. Zoals de afbeelding laat zien gaat de klant tijdens deze ‘reis’ door vijf fasen:

  • de oriëntatiefase,
  • de afweging van alternatieven,
  • de aankoopfase,
  • de consumptiefase en
  • de evaluatiefase.

De oriëntatiefase

In de oriëntatiefase begint je klant zich jbewust te worden van een behoefte. Dit al dan niet door offline prikkels via radio, drukwerk, tv, PR of van horen zeggen. Op een zeker moment zal de klant op internet op zoek gaan naar informatie. 98% van de internetgebruikers start deze zoektocht via Google. De informatiebehoefte kan uiteenlopen van zeer nauwkeurig tot erg vaag en worden er meerdere sites bezocht. Met bannering en gepromote Facebook-posts is het mogelijk om je potentiële klant kennis te laten nemen van je merkbelofte in relatie tot zijn/haar behoefte.

In de praktijk: In deze fase gebruiken wij de Online Content Machine om de posts structureel in te plannen en te volgen hoe hier op gereageerd wordt. Bij reactie wordt de dialoog met de klant aangegaan. In je online marketing strategie zul je ongetwijfeld hebben vastgelegd op welke Social media jouw doelgroep zich beweegt. Kijk er nog eens goed naar en vraag je af of het toch niet handig is om je op alle platformen te bewegen. Het verspreiden van ideeën gaat het snelst via personen die zich vaak op meerdere platformen begeven.

Afweging van alternatieven

Dit is de fase waarin je klant zich beperkt tot een x-aantal alternatieven (meestal niet meer dan vijf) die hij/zij ziet als oplossing voor zijn/haar behoefte. Het is dus essentieel dat je met je merk ‘top-of-mind’ bent en dat je merkbelofte staat als een huis. Voor contact met nieuwe klanten zal social media hier een goede rol in spelen. Voor bestaande klanten is e-mailmarketing een goed middel om in de keuzeset aanwezig te blijven. De (potentiele) klant gaat op Google in deze fase steeds gerichter zoeken en de websitepagina waar hij/zij terecht komt, moet hulp bieden richting de aankoop en verwacht daarbij iets te kunnen ondernemen!

In de praktijk: De Online Content Machine zorgt in deze fase in voor goede zichtbaarheid van je merk. Bijvoorbeeld via posts die call-to-actions bevatten met links naar de juiste landingspagina’s op je website. De content die hiervoor wordt ingezet wordt overigens ook ingezet via e-mailmarketing.

De aankoopfase

De aankoopfase speelt zich veruit het meeste zich af op je website en hierbij treedt je site op als online medewerker. Hierbij is van belang om goed je dienstverleningsproces goed in kaart te brengen en dat je voor iedere fase duidelijk heeft wat de verwachting en informatiebehoefte van je klant is.

In de praktijk: In deze fase houden we vooral gestelde vragen omtrent aankoop van klanten in de gaten. Dit om de klant te helpen de transactie te voltooien en anderzijds om het online proces te optimaliseren. Wanneer de klant bereid is zijn aankoop te delen via social media wordt dit gesignaleerd.

De consumptiefase

Deze fase kan veel positieve zichtbaarheid voor je merk opleveren. Hoe meer je klanten op social media delen omtrent hun positieve beleving van je dienstverlening, des te meer potentiële klanten het bewijs hierin zullen zien dat je merk de belofte waarmaakt. 

In de praktijk: Tijdens de consumptiefase proberen we interactie te stimuleren door klanten op te roepen de beleving zoveel mogelijk te delen met anderen. Met de Online Content Machine wordt er geanticipeerd op de online beleving van uw klanten.

De evaluatiefase

Het belangrijkste nut van je merk is hopelijk wat je klant zich in deze fase herinnerd. Mogelijk speelt de gedachte voor een herhaal aankoop door zijn hoofd. Het is in deze fase daarom belangrijk om goed te luisteren naar mogelijke signalen van twijfel. Indien iemand zijn ongenoegen uit via social media is het zaak hier snel, positief en accuraat op te reageren. Het is een kans om de verwachting te overtreffen.

Meten is weten!

Tot slot: is het denkbaar om tegenwoordig nog zonder dit soort tools goed in contact te blijven met je markt. Natuurlijk wel! Als je gepofte kastanjes op een Kerstmarkt verkoopt gaat dit prima zonder dit soort oplossingen. Echter zoals al eerder gemeld, 98% van de zoektochten begint online. Je kunt er dus maar beter voor zorgen dat je online marketing strategie in de praktijk werkt en dat je deze bijstuurt op basis van metingen.

drs. ing. Eric Cornelissen

drs. ing. Eric Cornelissen

Al sinds 1988 help ik ondernemers bij het ontwikkelen en behouden van een sterk merkimago. De ervaring heeft mij geleerd dat het centraal stellen van een duidelijke positionering essentieel is voor succes. Het herontwerp van het logo en de website zijn hierbij de middelen waarmee deze positionering het duidelijkst gecommuniceerd kan worden.

Met de dienstverlening van Cornelissen.Marketing ben ik in staat om de complete regie hierover te voeren en volledige invulling te kunnen geven aan de uitvoering ervan.

Dit met als doel om jou als ondernemer te helpen een sterk en samenhangend merk op te bouwen dat zijn waarde propositie effectief communiceert naar de doelgroep en daarmee bijdraagt aan de groei van jouw onderneming.