Online zichtbaarheid vergroten? Betrek je medewerkers!

door | mrt 22, 2023

Online zichtbaarheid vergroten

Online zichtbaarheid vergroten

In deze tijd waarin bijna alles digitaal gebeurt, is ‘online zichtbaarheid vergroten’ essentieel voor het succes van je bedrijf. Online zichtbaarheid verwijst naar de mate waarin jouw bedrijf, merk of persoon wordt gezien op het internet. Het is van cruciaal belang om jouw online zichtbaarheid te vergroten omdat het helpt bij het opbouwen van naamsbekendheid, het bereiken van een groter publiek en het vergroten van jouw zakelijke kansen.

Een van de belangrijkste redenen waarom het vergroten van jouw online zichtbaarheid van groot belang is, is omdat dit kan leiden tot een toename van jouw naamsbekendheid. Hoe meer mensen jouw bedrijf online zien, hoe groter de kans dat zij het onthouden en jouw producten of diensten in de toekomst kopen. Bovendien kan een sterke online aanwezigheid ook het vertrouwen van potentiële klanten vergroten, omdat zij zien dat jouw bedrijf actief en betrokken is op het internet.

Het effect van betrokken medewerkers

Betrokken medewerkers zijn hierbij van onschatbare waarde voor een bedrijf. Een betrokken medewerker is een werknemer die zich verbonden voelt met het bedrijf, zich inzet voor de doelen van het bedrijf en zich gemotiveerd voelt om bij te dragen aan het succes van het bedrijf. Door medewerkers te betrekken in de online communicatie stel je jouw medewerkers hiertoe in staat.

Eerste effecten zijn intern meteen merkbaar

Het effect van betrokken medewerkers is enorm. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met betrokken medewerkers hogere productiviteit, betere klanttevredenheid en hogere winsten hebben. Betrokken medewerkers zijn ook minder geneigd om het bedrijf te verlaten, wat kan leiden tot een hogere retentie van werknemers.

Groter gevoel van teamwerk

Betrokken medewerkers hebben een positief effect op de werksfeer. Ze creëren een positieve en productieve werkomgeving waarin iedereen samenwerkt en bijdraagt aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Dit kan leiden tot een groter gevoel van teamwerk en een hogere tevredenheid onder medewerkers.

Zorg dat ze weten wat er gecommuniceerd wordt

Klanten matchen altijd hun verwachting aan de beleving van de dienstverlening. Het is daarom belangrijk dat de verwachting intern altijd evengoed bekend is als extern. Betrek daarom alle medewerkers in de externe communicatie. Hiervoor zijn tegenwoordige handige hulpmiddelen beschikbaar. Bij Cornelissen.Marketing wordt hiervoor de Online Content Machine gebruikt. En dan vooral de mogelijk om alle betrokken een e-mail te sturen waneer er online iets gepost is: de Social media alert.

Wat is een ‘Social media alert’

Dit is een e-mail die door de Online Content Machine naar, van te voren opgegeven, ontvangers gestuurd worden op het moment dat een post online gaat. De ontvanger krijgt alleen de post zelf te zien en wordt niet verleid tot het bekijken van andere zaken op social media. Wanneer je alle medewerkers op deze manier meeneemt in je communicatie zijn ze altijd op de hoogte en is de kans groot dat je meer mensen gaat bereiken. Online zichtbaarheid en interne betrokkenheid gaan zo hand in hand.

Gronroos

Effect kan worden bekeken

De onderstaande afbeeldingen zijn de eerste twee pagina’s uit het geautomatiseerde maandrapport. Goed kan worden bekeken wat er wordt bereikt door de inzet van social media alerts. Zelfs al bij relatief lage aantallen.

Maandrapport Social Media blad 1
Maandrapport Social Media blad 2

Het mes snijd aan twee kanten

Of een medewerker die op een post wordt geattendeerd door een social media alert deze gaat delen of niet, hij of zij is in ieder geval op de hoogte van wat het bedrijf extern communiceert. Als een klant belt weet in principe iedere medewerker evenveel.

Wat zijn ‘Social media alerts’

Dit zijn e-mails die door de Online Content Machine naar, van te voren opgegeven, ontvangers gestuurd worden op het moment dat de post online gaat. De ontvanger krijgt alleen de post zelf te zien en wordt niet verleid tot het bekijken van andere zaken op social media. Wanneer je al je collega’s op deze manier meeneemt in je communicatie zijn ze altijd op de hoogte en is de kans groot dat je meer mensen gaat bereiken. Online zichtbaarheid en interne betrokkenheid gaan zo hand in hand.

Waarom gaat dit jouw onderneming helpen?

  • Alle betrokkenen hebben tegelijk dezelfde informatie
  • Je post krijgen een groter bereik
  • Grotere kans op een positieve klantervaring

Grote impact door betrokkenheid

Betrokken medewerkers kunnen een grote impact hebben op de online zichtbaarheid van je bedrijf. Door te zorgen voor een goede werksfeer en medewerkers te betrekken bij de externe communicatie, kan een bedrijf op een organische en effectieve manier meer zichtbaarheid en naamsbekendheid krijgen.

drs. ing. Eric Cornelissen

drs. ing. Eric Cornelissen

Al sinds 1988 help ik ondernemers bij het ontwikkelen en behouden van een sterk merkimago. De ervaring heeft mij geleerd dat het centraal stellen van een duidelijke positionering essentieel is voor succes. Het herontwerp van het logo en de website zijn hierbij de middelen waarmee deze positionering het duidelijkst gecommuniceerd kan worden.

Met de dienstverlening van Cornelissen.Marketing ben ik in staat om de complete regie hierover te voeren en volledige invulling te kunnen geven aan de uitvoering ervan.

Dit met als doel om jou als ondernemer te helpen een sterk en samenhangend merk op te bouwen dat zijn waarde propositie effectief communiceert naar de doelgroep en daarmee bijdraagt aan de groei van jouw onderneming.