Marketing support

Laat ons je ondersteunen

Webcare

Webcare is een structurele en directe serviceverlening aan je klanten en prospects via sociale media.

Effectief hulpmiddel voor klantretentie

Algemeen wordt aangenomen dat het verkrijgen van een nieuwe klant vijf keer meer kost dan het behoud van een bestaande klant. Klantbehoud of klantretentie zou alleen daarom al een hoge prioriteit moeten hebben. Webcare of social customer service is een efficiënt hulpmiddel dat een belangrijke bijdrage kan leveren.

Webcare Effectief hulpmiddel voor klantretentie

Wat is webcare?

Webcare is een structurele en directe serviceverlening aan je klanten en prospects via sociale media. Door middel van webcare ga je in op vragen, verstrekt je informatie en lost je klachten op, die je online tegenkomt. Opgedane inzichten over producten, diensten en/of service worden intern teruggekoppeld aan je personeelsleden en/of afdelingen.

Wanneer is webcare relevant?

Webcare is zowel voor kleine als grote organisaties een zeer effectief hulpmiddel. Niet de bedrijfsgrootte, maar de hoeveelheid online berichten over het merk zijn maatgevend bij de overweging om dit hulpmiddel in te zetten. In de praktijk komt het erop neer dat webcare het meest relevant is voor organisaties, producten of diensten waar veel belangstelling voor is. Zeker wanneer je bedenkt dat de waarde van jouw merk zich opbouwt via de beleving ervan.

Klanten worden pas echt fans wanneer ze het idee hebben dat ze invloed kunnen uitoefenen op ‘hun’ merk. Voorwaarde hierbij is wel dat een groot deel van de berichten bestaat uit online vragen, klachten of discussies over activiteiten rond het merk. Met andere woorden; indien de mogelijkheid bestaat om de interactie met de afzenders aan te gaan.

Breng de aard en de omvang eerst in kaart

Wanneer je overweegt om webcare als middel voor klantretentie in te zetten, is het zinvol om eerst de hoeveelheid en het soort berichtgeving rondom het merk goed in kaart te brengen. Kijk naar:

  • de hoeveelheid berichten
  • de onderwerpen of terugkerende thema’s
  • de bronnen van waaruit de berichten afkomstig zijn
  • en het sentiment (positief/neutraal/negatief).
Behouden van bestaande klanten is goedkoper dan het zoeken naar nieuwe

Met het dashboard kun je zelf direct van start gaan. Wij nemen binnen de proefperiode contact met je op om je hierin eventueel te ondersteunen.

 
Wanneer ik met marketing bezig ben probeer ik me in te leven in de klant. Dat klinkt logisch maar… Dat is dan wel een klant die vanuit hetzelfde perspectief kijkt naar onze service als ik. Samenwerken met Cornelissen.Marketing heeft mijn ogen geopend: dat er nog meer ’soorten’ klanten zijn die heel anders naar mijn ‘boodschap’ kijken. Sterker nog dat ze helemaal niets hebben met de manier hoe ik nu mijn diensten aanbied. De handvatten die zij mij gaven in combinatie met de achterliggende theorie hebben mij doen beseffen dat elke boodschap eigenlijk op meerdere manieren aangeboden moet worden.
 
Pim van Asperdt

Eigenaar, Paardendekenwasserij Balans