Introductie Felixx.Online

Introductie Felixx.Online

Portfolio

Bekijk wat wij reeds voor anderen mochten betekenen

Introductie Felixx.Online

Merkactivatie voor een merk met een nog onduidelijk referentiekader

Merken krijgen pas waarde als de dienstverlening waar ze voor staan beleefd kan worden. Iedere merkbelofte is uniek en vraagt daarom om een krachtige presentatie die perfect laat zien waar het merk voor staat. Dit is de reden waarom wij samenwerken tal van specialisten. Wij bewaken hierbij het merk en houden de regie over de uitvoering van de merkstrategie. Een mooi voorbeeld is dit tweede deel van de Felixx.online-case: Merkactivatie met behulp van een animatiefilm en de inzet van de daar uit voortvloeiende beeldtaal voor het online platform.

Een nieuwe vorm van dienstverlening

Al enkele jaren is er software beschikbaar die bedrijven in staat stelt om de administratie van pensioenen en andere verzekerbare arbeidsvoorwaarden efficiënt te beheren. Tijdens de ontwikkeling van het merkconcept bleek al dat wat Felixx. hier aan toevoegt nieuw is. Het team van Felixx. richt namelijk de beheeromgeving volledig in en kan daarna de afwikkeling van ziekmeldingen, in- en uitdiensttredingen, veranderingen in wetgeving en salarisverhogingen volledig beheren of op afstand begeleiden.

De werking van Felixx.online

Dit is een nieuwe vorm van dienstverlening waarvoor binnen de branche nog geen referentiekader bestaat.

Het vangnet voor een trapezewerker als metafoor

Hoe kunnen wij zonder referentie het nut van deze nieuwe dienstverlening duidelijk en bondig introduceren? Dit was de vraag die wij aan verschillende bureaus hebben voorgelegd. Bureau Vechtlust uit Amsterdam kwam met een mooie metafoor. Felixx.online is een veilig vangnet voor HR-managers en CFO’s die onder toenemende druk hun medewerkers moeten opvangen, begeleiden en loslaten. Een kleine onachtzaamheid of fout kan hierbij grote (financiële) gevolgen hebben.

De eerste tekeningen van Aniek Bartels

Van script naar storyboard

Op basis van dit idee en de eerste schetsen van illustratrice Aniek Bartels is er een nauwkeurig script uitgeschreven. Nadat hierover eerst overeenstemming was bereikt is er een zogenaamd storyboard uitgewerkt:

Het storyboard voor de animatiefilm

Alle aspecten die in de merkdefinitie aan de orde komen, spelen ook een rol in de animatiefilm. Hierdoor is er ook een beeldtaal beschikbaar geworden met illustraties voor de doelgroep, het op te lossen probleem, de voordelen, de kernvaardigheid en het nut van Felixx.online. Als je al niet van het nut van Felixx.online overtuigd raakt bij het bekijken van de animatiefilm, dan wordt je er op zijn minst heel vrolijk zijn. Door de buitengewoon duidelijke illustraties is er een beeldtaal ontstaan voor Felixx.online die met online marketing nu dankbaar ingezet wordt.

WordPress multisite met meerdere domeinen

De bestaande WordPress omgeving van Felixx. is omgezet naar een multisite opzet zodat alle sites vanuit één CMS beheerd kunnen worden.

Homepage website Felixx.online

In aansluiting op de call-to-action: ‘bereken uw besparing’ is er een bestaand rekenmodel vertaald naar een online versie. Hiermee kan een bezoeker van de website zijn of haar kostenbesparing op basis van de Felixx.online dienstverlening zelf berekenen. De website en de speciale rekenmodule zijn samen met Fabion Baromeo en Mark Gaertner van Justdata ontwikkeld.

Korte animatiefilm met call-to-action

De stem van Felixx.online is die van Eva Laurenssen die in Studio de Slapende Hond de voice-over van de animatie insprak. Haar krachtige en heldere stem brengt de tekst van het script echt tot leven, daarbij ondersteunt door de animatiefilm.

Al meer dan vijf jaar doen wij zaken met Cornelissen.Marketing. De aanleiding daarvan was dat Eric Cornelissen ons wees op de beperkte online uitstraling van ons bedrijf. De afgelopen jaren hebben wij samen de zichtbaarheid van ons bedrijf sterk verbeterd. Eric is zeer creatief en veel ideeën zijn uitgewerkt. Dit heeft gesteund in de groei van ons bedrijf. Inmiddels hebben wij hem met meerdere bedrijven in contact gebracht. Wij kunnen Eric dan ook van harte aanbevelen.

Borgert F. Tegel MPLA

Partner| Voorzitter Pensioenorde, Felixx.Groep

Ook behoefte aan een sterk merkconcept?

Merkidentiteit

Emotie(s) bij dit merk:

Gevoel de touwtjes in handen hebben

Je in staat voelen om jezelf en je omgeving naar wens te kunnen beïnvloeden, in staat om stressvolle momenten te voorspellen, te regelen en succesvol erop te reageren wanneer dit zich voordoet. Het vermogen hebben om te beslissen wanneer, hoe en waar men mee gaat doen en met welke verbale uitingen of gedrag.

Gekozen kleurrichting(en):

Maagdenpalm blauw

Positief: joviaal, levendig, opgewekt, gezellig, hartelijk.

PMS 7452C #8392CB

Heldergroen

Positief: vers, gras, Iers, levendig, lente, vernieuwing, weelderig.

PMS 347C #14883E

# Het benoemen van een emotie en het kiezen van een merkkleur zijn onderdeel van onze beproefde methodiek voor het ontwikkelen van een merkconcept.

Een merk versterkende website?

Ander werk

Selecteer een categorie of merk

Felixx.online

Felixx.online

Portfolio

Bekijk wat wij reeds voor andere merken hebben mogen betekenen

Felixx.online

Merkontwikkeling nieuwe online dienstverlening

Merken ontwikkelen is onze core business. Het onderscheidend vermogen van jouw merk en organisatie boven dat van de concurrentie uittillen, dat is wat we doen. Hiermee creëren we niet alleen meer omzet en aandacht, maar ook nieuwe mogelijkheden om jouw merk op de toekomst voor te bereiden.

Felixx.online pensioen & arbeidsvoorwaardenbeheer

Ter illustratie is dit deel één van de Felixx.online-case: Merkontwikkeling door het benoemen van de specifieke behoefte van de doelgroep, het onderscheidend nut op basis van de kernvaardigheid en de merkbelofte.

Opdracht

“Zet ons op de kaart met de mix van onze competenties in combinatie met de nieuwe software.”

De specifieke behoefte van de doelgroep

De doelgroep waaraan Felixx. zijn diensten levert, kan breed gesteld worden; directies die eindverantwoordelijk zijn voor het budget voor pensioenen en verzekerbare arbeidsvoorwaarden. De groeiende behoefte waarin Felixx. voorziet, ontstaat o.a. doordat de overheid zich terugtrekt en steeds meer aan het bedrijfsleven zelf overlaat. Hierdoor krijgen de directieleden, die zich bezig houden met personeel en financiën, steeds meer de gemeenschappelijke verantwoording voor de uitvoering van het personeelsbeleid. Door deze verschuiving neemt niet alleen de werkdruk toe, maar vooral ook de financiële consequenties van verkeerde beslissingen.

Doelgroep HR-managers en CFO's
De nieuwe online dienstverlening van Felixx.online is op verschillende momenten, voor verschillende leden van de directie, van praktisch nut. Om een duidelijk beeld te krijgen van de nuances hierin, zijn de specifieke behoeften uitgesplitst voor de HR-manager en de CFO.

Efficientie in de frequentie

Al enkele jaren werkt het team van Felixx.online met de software die ervoor zorgt dat, bij de aangesloten partijen, alle gebeurtenissen rond verzekerbare arbeidsvoorwaarden de juiste acties opleveren. Doordat de software gekoppeld is aan de pakketten van de verzekereraars en salarisadministratiesoftware, kan er niets over het hoofd worden gezien. Op zich kunnen de klanten zelf met de software aan de slag, maar in de praktijk blijkt dat in het volledig uitbesteden aan Felixx.online de grote winst zit.

Ziekmeldingen, in- en uitdiensttredingen, salarisverhoging en veranderingen in de wetgeving zijn allemaal (levens)gebeurtenissen die zich niet altijd laten voorspellen en ook niet al te frequent in een bedrijf voorkomen. Voor Felixx.online is dit echter dagelijkse kost, omdat zij voor meer dan 200 bedrijven achter de schermen de organisatie en verwerking voor haar rekening neemt.

Het vinden van het onderscheidende nut

Het nut dat door de klanten van Felixx. als onderscheidend wordt gezien, komt voort uit de kernvaardigheid. Deze kernvaardigheid ontstaat uit de manier waarop Felixx. de beschikbare middelen, gecombineerd inzet. Om dit nut te vinden, hebben we eerst alle kenmerken van de dienstverlening in kaart gebracht, zowel voor de nieuwe software als de aanwezige competenties. Kijkend vanuit de specifieke behoefte is vervolgens bij ieder kenmerk een voordeel en het directe nut dat een klant hiervan ondervindt benoemd.

Het bepalen van het meest onderscheidende nut
Om dit nut te vinden, hebben we eerst alle kenmerken van de dienstverlening in kaart gebracht, zowel voor de nieuwe software als de aanwezige competenties. Kijkend vanuit de specifieke behoefte is vervolgens bij ieder kenmerk een voordeel en het directe nut dat een klant hiervan ondervindt benoemd.

De combinaties van kenmerk – voordeel – nut zijn als stellingen, beredeneerd vanuit het nut, herschreven.

Voorbeeld:

Werken met Felixx.online is tijdbesparend (nut), omdat ik niet steeds naar mijn password hoef te zoeken (voordeel), omdat de software met een single-login mijn toegang geeft tot alle aangesloten partijen (kenmerk).

De complete lijst stellingen is voorgelegd aan stakeholders met de vraag; Wat is voor u het belangrijkste nut?. Twee stellingen kwamen duidelijk naar voren. Op basis hiervan kon het onderscheidende nut worden benoemd vanuit het perspectief van de klant.

De belofte naar de doelgroep

Volledig uitgeschreven liet de doelgroep zich als volgt definiëren CFO’s en HRM’s van (middel)grote ondernemingen, die zich bij advies en beheer van alles met betrekking tot secundaire arbeidsvoorwaarden willen kunnen baseren op feitelijk onderbouwde informatie en voor wie het kostenaspect in de uitvoering zwaar meeweegt.

Felixx.online belooft op basis van de gevonden kernvaardigheid een hoog rendement op advies- en beheerkosten van het complete pakket van verzekerbare arbeidsvoorwaarden. Dit hebben we na lang brainstormen samengevat in Optimale grip op verzekerde arbeidsvoorwaarden.

Je dienstverlening als merk?

Ander werk

Selecteer een categorie of merk

Nieuwe website op basis van customer journey

Nieuwe website op basis van customer journey

Portfolio

Bekijk wat wij reeds voor andere merken hebben mogen betekenen

Elswout AssurantieGroep

Website op basis van customer journey

Een merk versterkende website?

Ander werk

Selecteer een categorie of merk