SOLARSTELL ‘Gemak op het dak’

SOLARSTELL ‘Gemak op het dak’

Portfolio

Bekijk wat wij reeds voor andere merken hebben mogen betekenen

SOLARSTELL ‘Gemak op het dak’

Merkstrategie & website voor B2B-ordering

KWWS B.V. is een Nederlandse ontwikkelaar en producent van montagematerialen voor zonnepanelen. Het snel kunnen ontwikkelen en produceren van aluminium en roestvrij staalproducten is hun specialisme. Hierdoor konden zij inspelen op de groeiende vraag naar bevestigingsmaterialen voor zonnepanelen. Onbewust waren zij zich steeds meer gaan toespitsen op één slimme oplossing voor verschillende daktypes. Nu bekend als SOLARSTELL®

Over de opdracht:

‘Ontwikkel voor ons productassortiment een sterk merk en zorg voor een website met een business-to-business orderingsysteem.’

Merkontwikkeling

Met behulp van onze beproefde methodiek voor het formuleren van een merkbelofte is er een inventarisatie gemaakt van de voordelen en het nut dat de KWWS oplossingen voor installateurs te bieden heeft. Op basis hiervan is er met hen gesproken om te kijken welk voordeel en nut het meeste te bieden hebben voor hun behoefte met betrekking tot het monteren op zich. Dit is een zo kort mogelijk verblijf op het dak (sneller werken).

Merkontwikkelen is wegen van nut

Merkbelofte: Gemak op het dak

Alle oplossingen van KWWS bleken één gemeenschappelijke deler te hebben die volledig in de behoefte voorziet: ze worden namelijk allemaal met dezelfde maat inbussleutel bevestigd. Het ‘Gemak op het dak’ dat dit met zich meebrengt is evident, net als de lagere voorraad die hiervoor op locatie nodig is, door het smallere assortiment.

Logo en huisstijl

Samen met Burovandernet uit Bussum is een logo en huisstijl ontwikkeld die de juiste beleving oproept bij het unieke merkonderscheid. Uit de vijf bestaande merknamen is SOLARSTELL gekozen omdat hierbij visueel de verbinding tussen de merknaam en de belofte van het nut gemakkelijk gelegd kan worden. De keuze van de kleuren voor de huisstijl zijn gebaseerd op wetenschappelijke kleurstudies die hebben vastgesteld welke waarden deze onbewust oproepen en meewerken in de totale merkbeleving. De gekozen blauwtint wordt met competentie en de bruintoon met robuustheid geassocieerd.

Ook behoefte aan een sterk merkconcept?

Benoemde emotie(s) bij dit merk:

Gevoel productief te zijn

Je in staat voelen effectief te zijn in het consistent bijdragen in waardevol werk aan het eigen leven, dat van familie of aan de maatschappij.

Gevoel de touwtjes in handen hebben

Je in staat voelen om jezelf en je omgeving naar wens te kunnen beïnvloeden, in staat om stressvolle momenten te voorspellen, te regelen en succesvol erop te reageren wanneer dit zich voordoet. Het vermogen hebben om te beslissen wanneer, hoe en waar men mee gaat doen en met welke verbale uitingen of gedrag.

Gekozen kleurrichting(en) voor dit merk:

Hemelsblauw

Positief: kalm, koel, hemels, constant, trouw, waar, betrouwbaar, rustgevend, tevredenheid, rustig, geruststellend, vertrouwend, rustig, expansief, open, oneindig, transcendent, afstand.

PMS 7458C #70B1C7

Chocoladebruin

Positief: aangenaam, heerlijk, rijk, robuust, smakelijk.

PMS 477C #653C2B

# Het benoemen van een emotie en het kiezen van een merkkleur zijn onderdeel van onze beproefde methodiek voor het ontwikkelen van een merkconcept.

Ander werk

Selecteer een categorie of merk

22 TIMES

22 TIMES

Portfolio

Lees over ons werk voor:
Merkdefinitie met merkidentiteit op basis van archetype

22 Times

Een merkidentiteit op basis van archetype voor nieuwe e-mailmarketing dienstverlening

22 Times is een online e-mailmarketeer die de laatste tien jaar de operationele uitvoering van campagnes tot een waar specialisme heeft ontwikkeld. Grotere partijen die er zeker van willen zijn dat dit goed gebeurt, krijgen bij 22 Times een persoonlijke campagnemanager, waardoor een goede en efficiënte uitvoering gewaarborgd kan worden.

Over de opdracht:

De internetrevolutie zorgt ervoor dat nieuwe mogelijkheden steeds weer andere nieuwe mogelijkheden ontsluiten en dat specialismen ontstaan, die voorheen nog niet denkbaar waren. De opdracht voor 22 Times kwam tot stand tijdens een ochtend sparren over dit thema: ‘Grote partijen weten 22 Times al jaren te vinden op basis van de goede ervaring met de kwaliteit van ons werk, maar hoe benoemen we nu het specialisme waar we zo goed in zijn?’

Klantenonderzoek naar nieuw specialisme

E-mailmarketingsoftware is volop beschikbaar en er zijn mogelijkheden te over voor bedrijven om e-mailmarketing helemaal zelf te doen. Voor een bepaald soort klanten blijkt 22 Times echter een deel van het e-mailcampagnetraject dusdanig in te vullen, dat het interessanter is om dit deel aan hen uit te besteden. De klanten van 22 Times maken dus duidelijk voor een deel van de e-mailmarketing een make-or-buy beslissing. Niet alleen diende daarom het specialisme te worden benoemd, maar diende er ook te worden gekeken naar het soort klanten dat deze make-or-buy beslissing maakt.

Van het kenmerk naar het nut voor de klant

Om het specialisme in de dienstverlening van 22 Times naar voren te halen, zijn eerst alle kenmerken van de dienstverlening in kaart gebracht. Bij ieder kenmerk is vervolgens een voordeel benoemd en is er gekeken naar het nut dat een klant hiervan ondervindt.

Via kenmerken, voordelen en baten naar het meest onderscheidende nut

Door dit gedegen te toen ontstaat er een lange lijst van steeds combinaties ‘kenmerk – voordeel- nut’. De ontstane lijst is vervolgens voorgelegd aan een groep klanten met het verzoek om de lijst te scoren op importantie van nut voor de klant. De feedback van de klanten leidde tot een duidelijk beeld over het specialisme van 22 Times.

Efficiënter in de uitvoering dan de klant zelf!

Wie wel eens heeft staan kijken naar het gemak waarmee een huisschilder de kozijnen in de verf zet, vergeet vaak dat daar jaren van oefening aan vooraf ging en dat de schilder dit dagelijks doet. Eén ding is wel duidelijk: de huisschilder werkt beter en sneller dan iemand die hem inhuurt. Dit bleek ook voor 22 Times te gelden voor wat betreft de technische uitvoering en fine-tuning van e-mailcampagnes. Juist bij grotere verzendhoeveelheden speelt dit een significante rol in het succes van een campagne. Uit klantenonderzoek kwam duidelijk naar voren dat dit beter en sneller gedaan kan worden door een campagnemanager van 22 Times die dit dagelijks doet. Uitbesteden dus!

Merkidentiteit met behulp van archetype

Het herkennen van het specialisme op basis van een duidelijke merkidentiteit helpt, de klanten die de bovengenoemde make-or-buy beslissing maken. Een merk is een krachtig vehikel om een duidelijke marktpositie en een betere groei te creëren. Door het merk een herkenbare identiteit te geven is het voor een afnemer eenvoudiger om zich met het merk te verbinden. De identiteit geeft immers betekenis aan de relatie! Voor het creëren van een identiteit bieden zogenaamde archetypen een bruikbare methode.

Archetypen

Archetypen zijn gebaseerd op de theorieën van Carl Jung. Hij stelt dat het gedrag van mensen wordt gestuurd door onbewuste ambities en aspiraties. Uit zijn onderzoek kwamen universele archetypen naar voren. Deze zijn tijdloos en worden in bepaalde situaties door mensen herkend, omdat ze een bepaalde betekenis hebben. Door bij deze bepaalde situatie (of behoefte) een bepaalde archetype te benoemen wordt de basis voor de merkidentiteit gelegd.

Jouw service ook als merk neerzetten?

Ander werk

Selecteer een categorie of merk

Office Extensions

Office Extensions

Portfolio

Lees over ons werk voor:

Office Extensions

Merkconcept, website en online marketingplan

Office Extensions is een professionele ICT-beheerder die 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor haar klanten klaar staat. Ze kunnen dit realiseren doordat ze als erkend leerbedrijf continu investeren in de competenties van het hele team.
www.office-extensions.nl

Over de opdracht:

De opdracht kwam tot stand door bureau de Searchwriters uit Bussum. Het genereren van leads door middel van zoekmachine adverteren bleek lastig omdat er geen echt onderscheidende propositie op de website aanwezig bleek te zijn. Een lastige kwestie want in Nederland zijn er circa 8.500 bedrijven die dezelfde dienstverlening aanbieden en dan is je onderscheiden toch echt essentieel voor een goede kans op SEA-conversie. ‘Zorg voor een duidelijk onderscheid ten opzichte van de andere 8.500’ luidde dus de opdracht afgelopen zomer.

Een merkconcept opzetten is een omslagpunt

Iemand is zich vaak niet bewust van zijn grootste talent omdat dit hem of haar het makkelijkste afgaat. Met bedrijven is het vaak net zo. De meest onderscheidende kernvaardigheid is vaak zo vertrouwd dat het bedrijf deze zelf niet meer kan benoemen. Een merkconcept als oplossing betekent echter meer dan alleen het bedenken van een klinkende slogan. Het merk moet zo worden neergezet dat het een sturende principe wordt voor het succes van de onderneming. Wanneer dit goed gebeurt dan zullen zowel klanten als medewerkers direct herkennen wat het merk voor ze doet en welke rol ze er zelf in spelen. Er vindt dan een heuze omslag in denken plaats.

Van ‘technisch vernuft’ naar dienstverlening

Bij aanvang van de opdracht, informeerde de website van Office Extensions voornamelijk ‘wat’ zij allemaal voor de bezoeker betekenen. Alle kenmerken van de diensten die hierbij opgevoerd worden zijn tastbaar en daarmee vergelijkbaar. Tenzij er één tussen zit die gebaseerd is op een patent of op exclusieve rechten, is het lastig om hierin onderscheid te maken. Voor technische dienstverleners ligt tegenwoordig het onderscheid opgesloten in de manier waarop de klant baat heeft bij de verleende dienstverlening. Zeg maar meer in het ‘hoe’ dan in het ‘wat’.

Office Extensions is een dienstverlener

Met het onderstaande dienstverleningsmodel (Van Helsdingen & De Vries 2009) is de manier waarop Office Extensions zich online presenteert in kaart gebracht.

Dienstverlenen in relatie tot de vier B's

Van alle diensten, producten, de manier waarop Office Extensions de relatie met de doelgroep aangaat en de hoe zij invulling geven aan het dienstverleningsproces is eerste een ‘longlist’ van kenmerken samengesteld.

Van kenmerk naar het nut voor de klant

Bij ieder kenmerk is een voordeel benoemd maar vooral gekeken naar het nut dat een klant hiervan ondervindt. Benoemen welk nut het voordeel voor de klant met zich meebrengt is een essentiële stap.

Merkontwikkelen is wegen van nut

Door dit gedegen te toen ontstaat er een lange lijst van steeds combinaties ‘kenmerk – voordeel- nut’. De ontstane lijst wordt vervolgens voorgelegd aan een klantenpanel met het verzoek om de lijst te scoren op importantie voor de klant. De vraag hierbij: wat is voor u het nuttigst en wat is is het minst nuttig. De feedback van de klanten leidde tot een duidelijk beeld over de kernvaardigheid van Office Extensions.

Altijd de zekerheid van continuïteit

Dit is nu de merkbelofte die Office Extensions en deze sluit volledig aan op de behoefte van bedrijven uit hun doelgroep. De bedrijven in de doelgroep willen altijd kunnen vertrouwen op de werking van hun systemen. Ze willen dezelfde zekerheid als wanneer ze zelf hiervoor iemand in dienst zouden nemen. Hoe kan Office Extensions de merkbelofte waar maken? Als erkend leerbedrijf hebben zij een mix van zowel zeer ervaren- als leergierige medewerkers waardoor een professioneel optreden gewaarborgd wordt.

Jouw service ook als merk neerzetten?

Ander werk

Selecteer een categorie of merk

iCONNECT

iCONNECT

Portfolio

Lees over ons werk voor:

iCONNECT

Herpositionering aan de hand van personas

iCONNECT is een online applicatie die er voor zorgt dat efficiënt en effectief gebruik wordt gemaakt van social media kanalen. Door geautomatiseerd informatie te zoeken en te delen zorgt de applicatie ervoor, dat er zeer gericht en snel interactie en verbinding met relevante contacten kan worden aangegaan.

Over de opdracht:

Deze opdracht kent een wonderlijk verloop. Origineel luidde deze eigenlijk: ‘herpositioneer het merk iMONITORING’. De gelijknamige firma uit Lelystad stond aan het begin dit jaar voor de introductie van nieuwe engagementmogelijkheden binnen het bestaande pakket. Dit vonden zij een goed moment om de positionering van het merk te heroverwegen.

Werken met personas

Aan de hand van personasis is verkend welke oplossingen door de nieuwe software mogelijk zijn en voor wie dit nut heeft. Hiermee legden we al snel een grote, nieuwe groep van potentiële gebruikers bloot. Een groep met specifieke behoeften die behoorlijk afweken van de andere personas. De groep was dusdanig groot dat besloten werd om deze nieuwe functionaliteit als apart merk, gericht op deze nieuwe doelgroep, naar de markt te brengen.

Alles draait om de eenvoud

Totdat we vanuit de personas naar verschillende oplossingen voor specifieke gebruikers gingen kijken werd de monitoring- & engagementsoftware steeds als geheel genomen. Dit betekende voor gebruikers dat zij van alle beschikbare functionaliteit eerst de kennis op moesten doen, voordat ze een deel ervan gericht konden toepassen. Maar wat nu als de gebruiker bijvoorbeeld niet geïnteresseerd is in wat er over zijn merk wordt gezegd, maar dat hij liever werkt aan de zichtbaarheid ervan? De specifieke behoefte voor menig starter of ZZP’er is: gericht kunnen zoeken naar potentiële opdrachtgevers, met hen in contact komen en in zo min mogelijk tijd er voor zorgen zichtbaar te worden en te blijven.

Nieuw merk: nieuw logo

De nieuwe doelgroep wordt nu bediend via een aparte website zodat zij zich directer aangesproken zullen voelen, omdat het nut van de geboden oplossing heel duidelijk is. Dit maakt het starten met de applicatie laagdrempeliger. Ten behoeve van de communicatie is door Jason Diependaal van hitman.nu een nieuw logo ontwikkeld dat het gemak, de eenvoud en de doeltreffendheid van de applicatie moet illustreren.

iConnect logo

De combinatie van het logo en de merkbelofte: “Vind en verbind je met relevante volgers” communiceren samen op krachtige wijze waarom en hoe iemand baat heeft bij deze online applicatie. iConnect helpt gebruikers namelijk om eenvoudig relevante volgers te vinden en deze aan zich te binden. Op basis van een Twitteraccount en RSS-feeds kan content worden verzameld, kunnen berichten worden klaargezet en volgers worden gevonden en verbonden.

Een mooie uitkomst van een opdracht voor het herpositioneren van een merk: een compleet nieuw merk voor een duidelijke (en behoorlijk grote) doelgroep als bijvangst.

Jouw service ook als merk neerzetten?

“Eric heeft ons goed geholpen met de herpositionering van iMonitoring. Samen met hem zijn de afnemers inzichtelijk gemaakt door te werken met personas. Deze zijn na de brainstorm uitgewerkt waardoor er een goed positionering kon worden vertaald naar een sterke pay-off.”

Tessa Diependaal

Online monitoring adviseur & mede-eigenaar, iMonitoring

Ander werk

Selecteer een categorie of merk

78Color System

78Color System

Portfolio

Lees over ons werk voor:

78Color System

Herpositioneren van het merk oude doelgroep beter te bereiken en te boeien

Regien Strategier is een autoriteit op het gebied van kleur-, stijl- en imago-analyse. In de jaren tachtig ontwikkelde zij het 78Color System®, een kleuranalyse systeem voor een individueel kleuradvies. Het systeem is onderdeel van het lesprogramma van de IC academy, het opleidingsinstituut voor Image Consultants.
www.78colorsystem.nl

Over de opdracht:

Er is de ambitie om de kennis en het systeem goed aan andere consultants door te kunnen geven. Zorg ervoor dat het merk beter onder de aandacht kan worden gebracht en dat het voor een Image Consultant daarbij sneller duidelijk is waarom het 78Color System® beter is dan de concurrerende systemen.

Herpositionering

Voor de herpositionering is er gebruik gemaakt van Wazokuu! Online Branding en zijn de stappen voor merkontwikkeling doorgelopen in twee sessies. Ter voorbereiding is er marktonderzoek gedaan naar de grootte van de markt en het aantal potentiele gebruikers van het 78Color System® in Nederland en is er met gebruikers gesproken om een beeld te krijgen van de werking in de praktijk. Vervolgens is de bestaande website gescand op alle kenmerken en voordelen die gecommuniceerd zijn. Deze zijn in Wazokuu! ingevoerd ter voorbereiding van de eerste positionerings-sessie in Amersfoort.

Merkontwikkelen is wegen van nut

Belang van nuttigheid laten wegen door de gebruiker

Na de positionerings-sessie waren er dertig combinaties van kenmerk / voordeel / nut-voor-de-klant. Deze lijst is vervolgens voorgelegd aan een gebruikersgroep met de vraag om de verschillende combinaties te scoren naar het nut dat ze ondervinden in het gebruik. De feedback gaf niet alleen duidelijkheid op dit punt maar ook nieuwe inzichten over hoe de verschillende componenten van het systeem gezien worden.

Het belangrijkste nut voor de gebruiker

De uitkomst van de kleuranalyse biedt en baseert zich op drie factoren:

  1. men kan de methodiek volgen en ervaart het als volledig geloofwaardig
  2. het advies wordt concreet door een persoonlijke kleurenkaart
  3. de persoonlijk kleuren kaart ondervangt de menselijke beperking van het onthouden van kleuren 

Hierdoor ontstaat na een kleuranalyse met het 78Color System® de situatie dat men door het persoonlijke kleurenkaartje altijd bij zich te dragen men de zekerheid van het vinden van de juiste kleur heeft bij het uitzoeken van kleding, make-up en accessoires.

78COLOR SYSTEM KRAGEN EN PCC'S

Merkconcept voor het 78Color System

Op basis van de herpositionering is er in samenwerking met Gea Eleveld van Fashion-up uit Apeldoorn en Tom van Staveren van Graphic Island uit Amsterdam een nieuw logo ontwikkeld. Dit logo en de bijhorende kleuren worden nu stap voor stap toegepast op het assortiment van producten binnen het 78Color System®. De merkdefinitie is uitgewerkt in vijf thema’s waarmee het merk opgeladen wordt: kleuranalyse-systeem, zichtbaar effectief, persoonlijk door image consultant, authentieke methode en geloofwaardig advies. Een voorbeeld van het thema geloofwaardigheid is te zien in de slider bovenaan deze pagina. De afbeeldingen en teksten zijn gebruikt op de Facebook Bedrijfspagina van het 78Color System®.

“Eric Cornelissen is een bevlogen, snelle en creatieve denker vol ideeën over hoe je een product beter kunt promoten. Hij zoekt naar de essentie van wat een product of een dienst is en heeft daar een bijzondere methode voor ontwikkeld.”

Regien Strategier

Ontwerpster en docent, 78Color System

Ander werk

Selecteer een categorie of merk