Leesbrillenbox

Leesbrillenbox

Portfolio

Bekijk wat wij reeds voor andere merken hebben mogen betekenen

Leesbrillenbox

Nieuwsbrief voor de webshop en de naleverservice

Net op het moment dat hij nodig is ligt hij vaak thuis: de leesbril. Zou het niet handig zijn als het bedrijf waar u op dat moment bent, een bril op sterkte voor u beschikbaar heeft? Precies dat is de service die de Leesbrillenbox mogelijk maakt. Altijd mooie, frisse en op sterkte beschikbare leesbrillen in een mooie presentatiebox. Iedere box bevat leesbrillen in vier gangbare sterktes. Leesbrillenbox is gestart in het najaar van 2015 en vanaf het eerste moment is het hard gegaan. Op dit moment is de Leesbrillenbox beschikbaar op meer dan 1.000 locaties in vijf landen.

Over de opdracht

Al snel na de introductie is de Leesbrillenbox gestart met de nalever service van ontbrekende brillen bij klanten met een servicecontract. Het komt nog wel eens voor dat gasten zo blij zijn met de aangeboden service, dat ze met de bril op de neus thuis komen. De box is dan incompleet. Niet alle boxbezitters zijn zich echter bewust van het servicecontract en daarom luidde de opdracht: Maak met een periodieke nieuwsbrief onze afnemers bewuster van deze te bieden service.

Service nog zichtbaarder gemaakt

Van de nieuwsbrief hebben wij een medium van gemaakt waarin ook degene die de service bieden geholpen worden om dit aan hun omgeving kenbaar te maken. Vanaf de eerste nieuwsbrief is er een digitaal promologo beschikbaar gekomen voor de websites van de bedrijven die de Leesbrillenbox aanbieden. Wanneer zij deze op hun website plaatsen met een link naar de webshop van de Leesbrillenbox krijgen ze een vermelding op de Partnerpagina.

Ook uw professionele nieuwsbrief uitbesteden?

Veel bedrijven willen wel een nieuwsbrief starten maar stellen dit steeds uit. Ze zien er tegenop om continu nieuwe content te bedenken en te schrijven. Of ze hebben gevoelsmatig hun kruid in de eerste twee á drie edities al verschoten. Herkenbaar? Maak dan eens een afspraak.

 

Enkele voorbeelden

 • Leesbrillenbox uit Almere: Nieuwsbrief
 • Felixx Pensioen Consultants: Felixx.online
 • FlexOffiZ Nederland uit Amsterdam: FlexOffiZ
 • PYXIS Accountants en Belastingadviseurs uit Bussum: PYXIS

Nieuwsbrief ook uitbesteden?

22 TIMES

22 TIMES

Portfolio

Lees over ons werk voor:
Merkdefinitie met merkidentiteit op basis van archetype

22 Times

Een merkidentiteit op basis van archetype voor nieuwe e-mailmarketing dienstverlening

22 Times is een online e-mailmarketeer die de laatste tien jaar de operationele uitvoering van campagnes tot een waar specialisme heeft ontwikkeld. Grotere partijen die er zeker van willen zijn dat dit goed gebeurt, krijgen bij 22 Times een persoonlijke campagnemanager, waardoor een goede en efficiënte uitvoering gewaarborgd kan worden.

Over de opdracht:

De internetrevolutie zorgt ervoor dat nieuwe mogelijkheden steeds weer andere nieuwe mogelijkheden ontsluiten en dat specialismen ontstaan, die voorheen nog niet denkbaar waren. De opdracht voor 22 Times kwam tot stand tijdens een ochtend sparren over dit thema: ‘Grote partijen weten 22 Times al jaren te vinden op basis van de goede ervaring met de kwaliteit van ons werk, maar hoe benoemen we nu het specialisme waar we zo goed in zijn?’

Klantenonderzoek naar nieuw specialisme

E-mailmarketingsoftware is volop beschikbaar en er zijn mogelijkheden te over voor bedrijven om e-mailmarketing helemaal zelf te doen. Voor een bepaald soort klanten blijkt 22 Times echter een deel van het e-mailcampagnetraject dusdanig in te vullen, dat het interessanter is om dit deel aan hen uit te besteden. De klanten van 22 Times maken dus duidelijk voor een deel van de e-mailmarketing een make-or-buy beslissing. Niet alleen diende daarom het specialisme te worden benoemd, maar diende er ook te worden gekeken naar het soort klanten dat deze make-or-buy beslissing maakt.

Van het kenmerk naar het nut voor de klant

Om het specialisme in de dienstverlening van 22 Times naar voren te halen, zijn eerst alle kenmerken van de dienstverlening in kaart gebracht. Bij ieder kenmerk is vervolgens een voordeel benoemd en is er gekeken naar het nut dat een klant hiervan ondervindt.

Via kenmerken, voordelen en baten naar het meest onderscheidende nut

Door dit gedegen te toen ontstaat er een lange lijst van steeds combinaties ‘kenmerk – voordeel- nut’. De ontstane lijst is vervolgens voorgelegd aan een groep klanten met het verzoek om de lijst te scoren op importantie van nut voor de klant. De feedback van de klanten leidde tot een duidelijk beeld over het specialisme van 22 Times.

Efficiënter in de uitvoering dan de klant zelf!

Wie wel eens heeft staan kijken naar het gemak waarmee een huisschilder de kozijnen in de verf zet, vergeet vaak dat daar jaren van oefening aan vooraf ging en dat de schilder dit dagelijks doet. Eén ding is wel duidelijk: de huisschilder werkt beter en sneller dan iemand die hem inhuurt. Dit bleek ook voor 22 Times te gelden voor wat betreft de technische uitvoering en fine-tuning van e-mailcampagnes. Juist bij grotere verzendhoeveelheden speelt dit een significante rol in het succes van een campagne. Uit klantenonderzoek kwam duidelijk naar voren dat dit beter en sneller gedaan kan worden door een campagnemanager van 22 Times die dit dagelijks doet. Uitbesteden dus!

Merkidentiteit met behulp van archetype

Het herkennen van het specialisme op basis van een duidelijke merkidentiteit helpt, de klanten die de bovengenoemde make-or-buy beslissing maken. Een merk is een krachtig vehikel om een duidelijke marktpositie en een betere groei te creëren. Door het merk een herkenbare identiteit te geven is het voor een afnemer eenvoudiger om zich met het merk te verbinden. De identiteit geeft immers betekenis aan de relatie! Voor het creëren van een identiteit bieden zogenaamde archetypen een bruikbare methode.

Archetypen

Archetypen zijn gebaseerd op de theorieën van Carl Jung. Hij stelt dat het gedrag van mensen wordt gestuurd door onbewuste ambities en aspiraties. Uit zijn onderzoek kwamen universele archetypen naar voren. Deze zijn tijdloos en worden in bepaalde situaties door mensen herkend, omdat ze een bepaalde betekenis hebben. Door bij deze bepaalde situatie (of behoefte) een bepaalde archetype te benoemen wordt de basis voor de merkidentiteit gelegd.

Jouw service ook als merk neerzetten?

Ander werk

Selecteer een categorie of merk

The History Store

The History Store

Portfolio

Lees over ons werk voor:

The History Store

Herziening merkconcept voor het bereiken, boeien en binden van bezoekers

The History Store is een adviesbureau dat het DNA van een gebied, stad of wijk blootlegt als leidraad voor ontwikkelingen op ruimtelijk, economisch en/of sociaal terrein. Dit draagt er aan bij dat authentieke, prettige plekken om te leven, werken en bezoeken kunnen worden gevormd.

Over de opdracht:

‘Het nu is lastig om de datgene wat de The History Store voor staat eenduidig te communiceren. Terwijl een goede analyse van een bedrijf, een stad of gebiedsdeel, dat op heldere wijze is beschreven, juist zo waardevol is bij de ontwikkeling ervan. We zoeken een slogan die precies verteld waar de History Store voor staat.’

Herziening logo en merkbelofte

Wat goed is komt snel en niet in de laatste plaats door Hans van den Brink zelf, de man achter The History Store. Als schrijver en stadshistoricus werd de klus in twee brainstormsessies en een beetje voorbereiding geklaard. Belangrijk hierbij was het vinden van een duidelijk referentiekader voor het bijzondere werk van The History Store. Wanneer er weinig vergelijkbare bedrijven zijn dan is het niet eenvoudig om de uniciteit snel te duiden. Men heeft namelijk geen referentie. De inkomsten van The History Store komen uit twee activiteiten:

 1. het blootleggen van de identiteit van een gebied,
 2. het schrijven van lustrumboeken voor steden en bedrijven.

Dus hoe leg je dan kernachtig uit waarin je uniek bent?

De belofte van The History Store

Met een woordassociatie-sessie kwam onder andere het begrip ‘Genius Loci’ naar voren. In goed Nederlands: lokale geest en dit wordt gebruik om de eigenheid van een locatie te benadrukken. Door gevonden teksten over dit onderwerp naast de competenties van The History Store te leggen kwam de slogan eigenlijk als vanzelf. De authentieke meerwaarde viel ineens als een puzzel in elkaar.

Jouw service ook als merk neerzetten?

“Van een succesvolle, maar niet zo bekende aanpak naar een sterk merk. Eric Cornelissen heeft The History Store begeleid naar grotere naamsbekendheid.
Dat doet hij met strategische adviezen die richting en focus geven, maar ook met uiterst praktische tips die direct toepasbaar zijn. Daarnaast is Eric prettig om mee samen te werken.”

Hans van den Brink

Stadshistoricus en schrijver, The History Store

Ander werk

Selecteer een categorie of merk

LabForRent

LabForRent

Portfolio

Bekijk wat wij reeds voor andere merken hebben mogen betekenen

LabForRent

Merkconcept en online marketing voor een online start-up

LabForRent is de efficiëntste online marktplaats voor laboratoriumruimten. Ze brengen huurders en verhuurders van labruimten en R&D-vastgoed samen. Hiermee dragen ze bij aan innovatie en economische groei in de Life Sciences en andere high tech sectoren.

Over de opdracht

Het contact met LabForRent kwam tot stand door Clarenz, het web-development bedrijf uit Houten. Zij waren op dat moment al bezig met het ontwikkelen van de website maar liepen vast waar het de content aanging. Op wie richt je nu de belofte wanneer je twee partijen bij elkaar brengt? Waar staat het merk voor? In aanloop naar de lancering van de website is er tevens een start gemaakt met de e-mail- en social-mediamarketing.

Jouw service ook als merk neerzetten?

Ander werk

Selecteer een categorie of merk

PYXIS Accountants & Belastingadviseurs

PYXIS Accountants & Belastingadviseurs

Portfolio

Bekijk wat wij reeds voor andere merken hebben mogen betekenen
PYXIS Accountants en Belastingadviseurs

PYXIS Accountants en Belastingadviseurs

Merkconcept, online strategie en website voor het bereiken en binden van relaties

PYXIS is ontstaan door het samengaan van twee kantoren uit Almere en Naarden. De eigenaren richtte zich altijd al sterk op waarde voor de relatie. Door compenteties bij elkaar te brengen kunnen ze nu de behoefte van hun klanten nog beter bedienen met een completere dienstverlening.

Over de opdracht:

‘We willen na het samengaan van onze kantoren een gezamenlijk en toekomstgericht commercieel beleid hanteren dat de voordelen van onze samenwerking tastbaar maakt. Daarmee willen wij onze rol in de regio verstevigen.’

Omgevingsanalyse

Om tot een strategie te komen waarmee PYXIS zich kan onderscheiden in de regio is er een omgevingsanalyse gedaan. Dit aan de hand van een model met de vijf belangrijkste facetten van dienstverlenen typeren door een beschrijving van:

Vier B's in dienstverleningsmodel
 1. de dienstverlener
 2. het dienstverleningsproces op zich
 3. de relatie met de klant
 4. de dienst(en)
 5. de doelgroep

Door de snelle ontwikkeling van internet wordt het steeds beter mogelijk om de bedrijfsvoering van relaties te monitoren. Data-overdracht is eenvoudiger en een kantoor heeft steeds meer informatie beschikbaar over en voor de klant.

Strategiekeuze

Op basis van de omgevingsanalyse is er gekeken welke groeistrategie het beste op de situatie van PYXIS aansluit. Gekozen is voor de strategie die hoort bij de waardepositie ‘Kostenleiderschap’ uit het model van Treacy & Wiersema. Dit model biedt nog twee andere keuzes en gaat er vanuit dat er op alle drie de gebieden een voldoende gescoord moet worden. Echter dient men in één richting te excelleren. Gebeurt dit niet dan blijf het merk een beetje in het midden bungelen enis van alles een beetje maar springt er nergens op uit. PYXIS kiest daarom voor ‘Kostenleiderschap’ omdat ze op dat vlak zeker van een acht een negen kunnen en willen maken.

Merkontwikkeling

Met een strategische keuze alleen gaat iemand zich nog niet onderscheiden. Voor PYXIS is goed gekeken naar de vier B’s zoals beschreven in het boekje Blauwe Bananen van Wouter de Vries Jr.: Behoefte, Belofte, Beleving en Bewijs. Uit de omgevingsanalyse kwam het sterkst een groeiende ‘Behoefte’ naar voren aan meer duidelijkheid vooraf over de beloning voor en de inhoud van de dienstverlening van een kantoor. Door de huidige beschikbaarheid van informatie is de klant beter geinformeerd en daardoor veel kritischer geworden. Dit geldt niet alleen voor de accountants, ook notarissen, architecten, makelaars en verzekeraars hebben hiermee te maken. De aanwezige middelen en competenties zijn door ons geanalyseerd met de Wazokuu! online branding software en vertaald naar een merkdefinitie en concept om dit om te activeren. Dit merkconcept is door reclamebureau Thanz vertaald naar de merkbelofte: ‘Alles geregeld voor een vaste prijs’.

Transactionele website

Om de merkbelofte tastbaar te maken is er in samenwerking met reclamebureau Thanz en webdeveloper PitGroup een nieuwe website ontworpen die in het hart ligt van een compleet online marketingplan. De website biedt bezoekers de mogelijkheid om te kunnen opvragen welke vaste maandprijs geldt voor de dienstverlening die nodig is voor de situatie van de specifieke bezoeker. Hiermee is PYXIS volledig transparant over de beloning voor haar dienstverlening en welke dienstverlening hiervoor verwacht mag worden. Voor nieuwe relaties is de website gemakkelijk vindbaar en  contactopname laagdrempelig.

Behoefte aan een groeistrategie?

“Om de strategische meerwaarde, die wij sinds jaar en dag onze klanten bieden, te waarborgen is Cornelissen.Marketing voor ons aan de slag gegaan met de vraag hoe we ons duurzaam kunnen blijven onderscheiden. We zijn tot verrassende inzichten gekomen en zien de komende jaren met vertrouwen tegemoet.”

Reijer Hekelaar RB

Partner, PYXIS Accountants en Belastingadviseurs

Ander werk

Selecteer een categorie of merk