Portfolio

Bekijk wat wij reeds voor anderen mochten betekenen
“Van een succesvolle, maar niet zo bekende aanpak naar een sterk merk. Eric Cornelissen heeft The History Store begeleid naar grotere naamsbekendheid.
Dat doet hij met strategische adviezen die richting en focus geven, maar ook met uiterst praktische tips die direct toepasbaar zijn. Daarnaast is Eric prettig om mee samen te werken.”
Hans van den Brink

Stadshistoricus en schrijver, The History Store

Jouw service ook als merk neerzetten?

The History Store

Herziening merkconcept voor het bereiken, boeien en binden van bezoekers

The History Store is een adviesbureau dat het DNA van een gebied, stad of wijk blootlegt als leidraad voor ontwikkelingen op ruimtelijk, economisch en/of sociaal terrein. Dit draagt er aan bij dat authentieke, prettige plekken om te leven, werken en bezoeken kunnen worden gevormd.

Over de opdracht:

‘Het nu is lastig om de datgene wat de The History Store voor staat eenduidig te communiceren. Terwijl een goede analyse van een bedrijf, een stad of gebiedsdeel, dat op heldere wijze is beschreven, juist zo waardevol is bij de ontwikkeling ervan. We zoeken een slogan die precies verteld waar de History Store voor staat.’

Herziening logo en merkbelofte

Wat goed is komt snel en niet in de laatste plaats door Hans van den Brink zelf, de man achter The History Store. Als schrijver en stadshistoricus werd de klus in twee brainstormsessies en een beetje voorbereiding geklaard. Belangrijk hierbij was het vinden van een duidelijk referentiekader voor het bijzondere werk van The History Store. Wanneer er weinig vergelijkbare bedrijven zijn dan is het niet eenvoudig om de uniciteit snel te duiden. Men heeft namelijk geen referentie. De inkomsten van The History Store komen uit twee activiteiten:

  1. het blootleggen van de identiteit van een gebied,
  2. het schrijven van lustrumboeken voor steden en bedrijven.

Dus hoe leg je dan kernachtig uit waarin je uniek bent?

De belofte van The History Store

Met een woordassociatie-sessie kwam onder andere het begrip ‘Genius Loci’ naar voren. In goed Nederlands: lokale geest en dit wordt gebruik om de eigenheid van een locatie te benadrukken. Door gevonden teksten over dit onderwerp naast de competenties van The History Store te leggen kwam de slogan eigenlijk als vanzelf. De authentieke meerwaarde viel ineens als een puzzel in elkaar.

Ander werk

Selecteer een categorie of merk