Portfolio

Bekijk wat wij reeds voor anderen mochten betekenen

Office Extensions

Merkconcept, website en online marketingplan

Office Extensions is een professionele ICT-beheerder die 24 uur per dag en 7 dagen in de week voor haar klanten klaar staat. Ze kunnen dit realiseren doordat ze als erkend leerbedrijf continu investeren in de competenties van het hele team.
www.office-extensions.nl

Over de opdracht:

De opdracht kwam tot stand door bureau de Searchwriters uit Bussum. Het genereren van leads door middel van zoekmachine adverteren bleek lastig omdat er geen echt onderscheidende propositie op de website aanwezig bleek te zijn. Een lastige kwestie want in Nederland zijn er circa 8.500 bedrijven die dezelfde dienstverlening aanbieden en dan is je onderscheiden toch echt essentieel voor een goede kans op SEA-conversie. ‘Zorg voor een duidelijk onderscheid ten opzichte van de andere 8.500’ luidde dus de opdracht afgelopen zomer.

Een merkconcept opzetten is een omslagpunt

Iemand is zich vaak niet bewust van zijn grootste talent omdat dit hem of haar het makkelijkste afgaat. Met bedrijven is het vaak net zo. De meest onderscheidende kernvaardigheid is vaak zo vertrouwd dat het bedrijf deze zelf niet meer kan benoemen. Een merkconcept als oplossing betekent echter meer dan alleen het bedenken van een klinkende slogan. Het merk moet zo worden neergezet dat het een sturende principe wordt voor het succes van de onderneming. Wanneer dit goed gebeurt dan zullen zowel klanten als medewerkers direct herkennen wat het merk voor ze doet en welke rol ze er zelf in spelen. Er vindt dan een heuze omslag in denken plaats.

Van ‘technisch vernuft’ naar dienstverlening

Bij aanvang van de opdracht, informeerde de website van Office Extensions voornamelijk ‘wat’ zij allemaal voor de bezoekerbetekenen. Alle kenmerken van de diensten die hierbij opgevoerd worden zijn tastbaar en daarmee vergelijkbaar. Tenzij er één tussen zit die gebaseerd is op een patent of op exclusieve rechten, is het lastig om hierin onderscheid te maken. Voor technische dienstverleners ligt tegenwoordig het onderscheid opgesloten in de manier waarop de klant baat heeft bij de verleende dienstverlening. Zeg maar meer in het ‘hoe’ dan in het ‘wat’.

Office Extensions is een dienstverlener

Met het onderstaande dienstverleningsmodel (Van Helsdingen & De Vries 2009) is de manier waarop Office Extensions zich online presenteert in kaart gebracht.

Dienstverlenen in relatie tot de vier B's

Van alle diensten, producten, de manier waarop Office Extensions de relatie met de doelgroep aangaat en de hoe zij invulling geven aan het dienstverleningsproces is eerste een ‘longlist’ van kenmerken samengesteld.

Van kenmerk naar het nut voor de klant

Bij iederkenmerk is een voordeel benoemd maar vooral gekeken naar het nut dat een klant hiervan ondervindt.Benoemen welk nut het voordeel voor de klant met zich meebrengt is een essentiële stap.

Merkontwikkelen is wegen van nut

Door dit gedegen te toen ontstaat er een lange lijst van steeds combinaties ‘kenmerk – voordeel- nut’. De ontstane lijst wordt vervolgens voorgelegd aan een klantenpanel met het verzoek om de lijst te scoren op importantie voor de klant. De vraag hierbij: wat is voor u het nuttigst en wat is is het minst nuttig. De feedback van de klanten leidde tot een duidelijk beeld over de kernvaardigheid van Office Extensions.

Altijd de zekerheid van continuïteit

Dit is nu de merkbelofte die Office Extensions en deze sluit volledig aan op de behoefte van bedrijven uit hun doelgroep. De bedrijven in de doelgroep willen altijd kunnen vertrouwen op de werking van hun systemen. Ze willen dezelfde zekerheid als wanneer ze zelf hiervoor iemand in dienst zouden nemen. Hoe kan Office Extensions de merkbelofte waar maken? Als erkend leerbedrijf hebben zij een mix van zowel zeer ervaren- als leergierige medewerkers waardoor een professioneel optreden gewaarborgd wordt.

Jouw service ook als merk neerzetten?

Ander werk

Selecteer een categorie of merk