Marketing Dashboard

De deeltjesversneller voor de zichtbaarheid van je merk!

Overzicht planning in maandrapport

In de maand april van 2019 is er nieuwe functionaliteit aan het online marketing dashboard toegevoegd: ‘overzicht planning in maandrapport’. Aan het einde van het maandrapport wordt een overzicht met alle ingeplande berichten op social media vertoond. Hierin is duidelijk te zien op welke tijdstippen en op welke social media platformen de berichten zijn ingepland.

Een voorbeeld van de overzicht planning in maandrapport:
(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Social Media Planning 1
Social Media Planning 2

Controle planning op basis van de rapportage

Deze toevoeging maakt het mogelijk om direct te bekijken of de inzichten uit de rapportage van de voorgaande periode hun weerslag vinden in de planning. In één oogopslag kan worden gezien of:

  • er voldoende berichten zijn ingepland
  • deze op de juiste momenten zijn ingepland
  • wat er moet worden bijgestuurd om de werkelijke zichtbaarheid te vergroten
  • of er wellicht nog populaire hash-tags moeten worden toegevoegd aan de berichten
  • of er gebruik kan worden gemaakt van de top vijf beïnvloeders 

Inzicht in het effect van social media marketing

Op basis van het overzicht van het aantal posts en het bereik in het rapport kan worden nagedacht over mogelijke acties om de zichtbaarheid via social media verder te vergroten. Twee verbeteracties zijn bijvoorbeeld:

  • Het plaatsen van meer posts.
  • Betere timing van de momenten waarop gepost wordt.

 Een andere verbeteractie zou kunnen zijn om meer medewerkers van het eigen bedrijf social media alerts te sturen. Door dit te doen snijdt het mes aan twee kanten:

  • In de eerste plaats stel je hen in staat om de berichten te ‘liken’ of te delen waardoor je mogelijk nieuwe personen bereikt.
  • In de tweede plaats betrek je hen actief in de externe communicatie waardoor het bedrijf marktgerichter wordt.

Ook aan de slag?

Continu vernieuwing

Het online marketing dashboard is ontwikkeld door iMonitoring. Vanaf 2013 zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van de software. De nieuwste ideeën vinden daardoor snel hun weg naar ons marketing dashboard. 

Eric legt marketingvraagstukken op een duidelijke en inspirerende manier uit en biedt snel de juiste oplossingen. Zijn passie voor marketing werkt aanstekelijk en motiverend. Eric heeft perfect geholpen bij het ontwikkelen van een nieuwe website en het optimaal benutten van de verschillende marketingtools.

Marleen Boer

Manager Senior Living, Vivo Wonen