Internal branding

Internal branding

Het positioneren van de organisatie richting de medewerkers. Het doel is zorgen dat de medewerkers trots zijn op hun medegever, optimaal presteren en samen hard werken aan de groei van de organisatie.

Bron: Jaarboek Marketingfacts 2012, Marco Derksen (2010)


Klantinzicht

Klantinzicht

Klantinzicht

Klantinzicht heeft vooral betrekking op het begrip van de wensen en behoeften van klanten; dus niet alleen wat klanten zouden willen kopen maar vooral waarom ze een product of dienst willen afnemen.

Waardevolle klanten aantrekken kan niet zonder diepgaand klantinzicht. Wie is die waardevolle klant? Wat wil hij echt? Diepgaand klantinzicht geeft antwoorden op deze vragen. En pas op voor bedrijfsblindheid / klantblindheid; je denkt de klant te kennen, maar is dit wel zo?

Klantinzicht verkrijg je door eerder vastgelegde informatie met betrekking tot het concept/merk aan klanten voor te leggen en goed te luisteren wat de klant hierover te zeggen heeft. Nog structureler is het om de hele organisatie hierbij te betrekken, ieder klantencontactmoment kan immers aan het klantinzicht bijdragen.

Bron: C. van Schagen, R. Riezebos & L. van der Blom, Het Customer-Insightswheel, Tijdschrift voor Marketing, november 2011.

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Webcare

Webcare

Webcare

Webcare is de structurele, real-time serviceverlening van een organisatie via sociale media aan een of meerdere specifieke doelgroepen. Met webcare antwoordt een organisatie op vragen, verstrekt ze informatie en lost ze klachten op. Dat doet de organisatie zowel reactief als op eigen initiatief. Opgedane inzichten over producten, diensten en/of serviceverlening worden intern teruggekoppeld aan relevante personen en/of afdelingen.

Bron: www.marketingfacts.nl, Ronald van der Aart, ‘Professionele webcare verdient een heldere definitie’