Tactiek

Tactiek

Een tactiek behelst een plan voor de inzet van middelen en de wegen om een bepaald doel te bereiken. Een tactiek is vaak een beslissing voor een middellange periode die bijdraagt aan de uitvoering van de strategie. Een tactiek bestaat vaak uit een of meer operationele beslissingen.

Bron: Wikipedia (2011-2012)