SMART

SMART

Het SMART-principe is een manier waarop doelen geconcretiseerd kunnen worden. Het is een samenvoeging van de eerste letters van vijf begrippen:

  • Specifiek: het doel moet specifiek worden benoemd;
  • Meetbaar: het doel moet meetbaar beschreven worden;
  • Acceptabel: het doel realistisch en acceptabel zijn;
  • Resultaatgericht: de doelen moeten resultaat gericht zijn;
  • Tijdgebonden: een doel moet ook meetbaar in tijd beschreven worden.

Strategische marketing

Strategische marketing

Strategische marketing

Strategische marketing houdt zich bezig met de manier waarop aan afnemers op duurzame wijze waarde kan worden geboden die in de perceptie van die afnemers superieur en onderscheidend is van de waarde die wordt geboden door concurrenten en alternatieve aanbieders.

Bron: Ruud Frambach & Edwin Nijssen (2009), Marketingstrategie, Noordhoff