AIDA model

AIDA model

AIDA model

Het AIDA model is een communicatiemodel dat uit gaat van een grote betrokkenheid bij de doelgroep en er van uit gaat dat je reclame eerst aandacht voor een product of dienst moet vragen, daarna interesse moet opwekken, vervolgens verlangen stimuleert en ten slotte tot actie aanzetten moet:

  • Attention (aandacht)
  • Interest (belangstelling)
  • Desire (verlangen)
  • Action (actie)

Bron: Kernstof Nima-A, Smal en Tak (2002)


Contact

Contact

Contact

Een contact is de definitie van iemand die je ontmoet wanneer je bezig bent met netwerken of bij andere zakelijke ontmoetingen.

Bron: Get Clients Now! Hayden (2007)

Afbeelding: Get Clients Now! Hayden (2007)


Lead

Lead

Lead

Een lead is een persoon die je vindt via onderzoek of waarvan je hoort via bestaande contacten.

Bron: Get Clients Now! Hayden (2007)


Marketing

Marketing

Marketing

Marketing is de denkwijze waarin marktgerichtheid centraal staat. Marktgerichtheid is dan de mate waarin de organisatie in haar totale denken en handelen rekening houdt met consument en concurrent (indien nodig ook nog de toeleverancier) en hieruit voordeel put door het genereren van de juiste interne en externe activiteiten. Of nog simpeler gesteld, de vertaling volgens Van Dale: marketing is commercieel beleid.


Markt

Markt

Markt

Een markt bestaat uit alle daadwerkelijke en potentiële kopers van een bepaald marktaanbod.

Bron: Marketing Management, Philip Kotler (2003)