Segment

Segment

Een marktsegment is een specifieke groep van klanten met gemeenschappelijke behoeften, een gemeenschappelijk koopgedrag en bepaalde overeenkomstige kenmerken.

Bron: Wouter de Vries Jr. & Piet van Helsdingen (2009), Dienstenmarketingmanagement

Een segment is een groep afnemers die gemeenschappelijke kenmerken vertonen (zoals gelijksoortige behoefte, gedrag of sociaal-demografische kenmerken) en min of meer hetzelfde reageren op marketinginspanningen van aanbieders.

Bron: Ruud Frambach & Edwin Nijssen (2009), Marketingstrategie, Noordhoff

 

Segmentcriteria

Segmentcriteria

In het algemeen worden de volgende eisen aan segmenten gesteld om voldoende praktische waarde te hebben. Een segment moet:

  • meetbaar zijn: we moeten de omvang van het segment kunnen bepalen;
  • van voldoende omvang zijn: een aparte benadering moet lonend kunnen zijn;
  • bereikbaar zijn: met de marketinginstrumenten die binnen bereik zijn;
  • homogeen zijn: wat betreft de reactie op marktbewerking;
  • stabiel zijn: voor een zinvolle marktbewerking moeten segmenten niet steeds veranderen in de loop der tijd.

Bron: Marketingstrategie, Frambach en Nijssen (2009)

 

Segmenteren

Segmenteren

Segmenteren

Betekenis segmenteren is afscheiden of opdelen in segmenten. Segmenteren van de markt is het opdelen van een markt in specifieke (deel)segmenten. Een segment is een groep (potentiële) afnemers die overeenkomen op een aantal kenmerken.

 

Strategische marketing

Strategische marketing

Strategische marketing

Strategische marketing houdt zich bezig met de manier waarop aan afnemers op duurzame wijze waarde kan worden geboden die in de perceptie van die afnemers superieur en onderscheidend is van de waarde die wordt geboden door concurrenten en alternatieve aanbieders.

Bron: Ruud Frambach & Edwin Nijssen (2009), Marketingstrategie, Noordhoff