Kenmerken

Kenmerken

Kenmerken

Kenmerken worden in marketing ook wel aangeduid als producteigenschappen of dienstkenmerken. Het zijn dingen die typisch zijn voor het product of de dienst. Waar is het product van gemaakt? Waar bestaat precies de dienst uit? Wat kan het product? Welke functie vervult de dienst? De eigenschappen van producten of de kenmerken van een dienst zijn voor iedere klant hetzelfde; het zijn feitelijkheden.

Het vinden van het onderscheidende nut

Het nut dat door jouw klanten als onderscheidend wordt gezien, komt voort uit de kernvaardigheid van je merk. Deze kernvaardigheid ontstaat uit de manier waarop de beschikbare middelen, gecombineerd worden inzet. Om dit nut te vinden, moet je eerst alle kenmerken van de dienstverlening in kaart brengen, zowel voor de nieuwe als de aanwezige competenties. Kijkend vanuit de specifieke klant behoefte benoem je vervolgens bij ieder kenmerk een voordeel en het directe nut dat een klant hiervan zal ondervinden.

De combinaties van kenmerk – voordeel – nut herschrijf je vervolgens als stellingen en legt ze aan je klanten voor met de vraag; Wat is voor u het belangrijkste nut?

Er komen er dan altijd een paar duidelijk naar voren. Op basis hiervan kun je het onderscheidende nut benoemen.

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Kernvaardigheden

Kernvaardigheden

Kernvaardigheden

Een kernvaardigheid, is de vaardigheid waarin de organisatie daadwerkelijk uitblinkt. Deze kernvaardigheid vervult de directe behoeften van de afnemer en is binnen de organisatie dermate ingewinterd dat de gehele organisatie hiernaar streeft. De kernvaardigheid kan een bepaalde productietechniek, kennis of technologie zijn die moeilijk te immiteren is en van waarde is voor de afnemers.

Het begrip kernvaardigheid wordt door de strategie van Hamel & Prahalad mooi beschreven aan de hand van een aantal eigenschappen:

  • Kernvaardigheden belichamen het collectieve leren in organisaties;
  • Kernvaardigheden vereisen betrokkenheid en een sterke wil omver organisatorische grenzen heen te werken;
  • Kernvaardigheden nemen niet af met het gebruik ervan, maar worden alleen maar versterkt door hun toepassing.

Bron: De strijd om de toekomst, Hamel & Prahalad (1994) | Blauwe Bananen, Wouter de Vries jr. & Thiemo van Rossum (2012)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Klantpartnerschap

Klantpartnerschap

Klantpartnerschap

Klantpartnerschap of Customer Intimacy is een langetermijnstrategie gericht op het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van een relatie met de klant. Een afnemer ervaart de uitkomst van deze benadering als: ‘beste totale oplossing’.

Bron: Treacy, Michael & Wiersema, Fred (1995). De discipline van marktleiders. Scriptum Management

Zie ook: kostenleiderschap en productleiderschap


Kostenleiderschap | Operational Excellence

Kostenleiderschap | Operational Excellence

Kostenleiderschap

Kostenleiderschap is een langetermijnstrategie gericht op proberen te vinden van een combinatie van prijs, kwaliteit en koopgemak die geen concurrent kan evenaren. Een afnemer ervaart de uitkomst van deze benadering als: ‘beste kostentotaal’.

Bron: Treacy, Michael & Wiersema, Fred (1995). De discipline van marktleiders. Scriptum Management

Zie ook: klantenpartnerschap en productleiderschap


Merk

Merk

Merk

Een naam, begrip, teken, symbool of ontwerp, of een combinatie hiervan, bedoeld om de producten of diensten van een verkoper of groep verkopers te identificeren en om deze te onderscheiden van die van de concurrent.

Onder een goed ontwikkeld merk verstaan we een merk dat een eenduidige, unieke belofte communiceert naar de doelgroepen waar een bepaalde behoefte aanwezig is.

Bron: Marketing Management, Philip Kotler (2003)

‘Een merk is een netwerk van associaties in de hoofden van mensen’

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp