Archetypen

Archetypen

Archetypen

Archetypen zijn origineel bedacht door de psycholoog Carl Gustav Jung. Hierbij stelt hij dat het gedrag van mensen gestuurd wordt door ambities en aspiraties in het onderbewustzijn van mensen. Deze bevinden zich in ieder mens. Hij stelde universele collectieve patronen vast en benoemde deze archetypen. Kenmerkend is dat hierop gebaseerd gedrag wordt geactiveerd wanneer mensen het archetype herkennen in situaties, personen of merken die voor hen van betekenis zijn.

Inzicht in archetypen kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het creëren van merkidentiteit. Lees voor een volledige lijst met uitleg per archetype de blog van Sonja Kroes.

Bronnen: Brand Prototyping, Michel Jansen (2006); Wikipedia, Carl Gustav Jung (2014); Mirakuleus, Sonja Kroes (2011)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Eindwaarden

Eindwaarden

Eindwaarden zijn waarden die mensen belangrijk vinden om  na te streven in hun leven, zoals geluk, vriendschap en liefde.

Rokeach, een psycholoog, onderscheidde 18 eindwaarden (waar wil ik met mijn leven heen, wat vind ik belangrijke doelen) en 18 instrumentele waarden (vanwaar uit wil ik handelen, welk gedrag wil ik daarbij hebben).

De eindwaarden van Rokeach:

 • echte vriendschap
 • een comfortabel leven
 • een mooie, zuivere wereld
 • een stimulerend leven
 • eeuwig leven
 • iets bereiken
 • gelijkheid
 • geluk
 • innerlijke harmonie
 • nationale veiligheid
 • plezier
 • sociale erkenning
 • volwassen liefde
 • vrijheid
 • wereldvrede
 • wijsheid
 • zekerheid voor je gezin
 • zelfrespect

Bron: Betekenisstructuuranalyse, Thomas J Reynolds & Jonathan Gutman, EURIB (2009)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Kenmerken

Kenmerken

Kenmerken

Kenmerken worden in marketing ook wel aangeduid als producteigenschappen of dienstkenmerken. Het zijn dingen die typisch zijn voor het product of de dienst. Waar is het product van gemaakt? Waar bestaat precies de dienst uit? Wat kan het product? Welke functie vervult de dienst? De eigenschappen van producten of de kenmerken van een dienst zijn voor iedere klant hetzelfde; het zijn feitelijkheden.

Het vinden van het onderscheidende nut

Het nut dat door jouw klanten als onderscheidend wordt gezien, komt voort uit de kernvaardigheid van je merk. Deze kernvaardigheid ontstaat uit de manier waarop de beschikbare middelen, gecombineerd worden inzet. Om dit nut te vinden, moet je eerst alle kenmerken van de dienstverlening in kaart brengen, zowel voor de nieuwe als de aanwezige competenties. Kijkend vanuit de specifieke klant behoefte benoem je vervolgens bij ieder kenmerk een voordeel en het directe nut dat een klant hiervan zal ondervinden.

De combinaties van kenmerk – voordeel – nut herschrijf je vervolgens als stellingen en legt ze aan je klanten voor met de vraag; Wat is voor u het belangrijkste nut?

Er komen er dan altijd een paar duidelijk naar voren. Op basis hiervan kun je het onderscheidende nut benoemen.

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Merkidentiteit

Merkidentiteit

Merkidentiteit

Merkelementen, soms ook wel merkidentiteit genoemd, zijn die aspecten van een handelsmerk die het merk mentaal, visueel en fysiek herkenbaar en onderscheidend maken.
Bron: Kevin Lane Keller (2010),  Strategisch Merkenmanagement. Merkmeerwaarde opbouwen, beheren en meten, Pearson

De kern van Brand Design bestaat uit het vormen van het merk: het ontwikkelen en vastleggen van het DNA en de ziel van het merk

Bron: Ruud Boer (2007), Brand Design. Voor beleid in merkidentiteit, Pearson

Onder merkidentiteit verstaan we de zelfpresentatie van een merk zoals die tot uitdrukking komt in communicatie, gedrag en symboliek.

Bron: Eurib

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Nut

Nut

Nut

Het nut of nutswaarde is een term die verwijst naar de totale tevredenheid, die een consument bij het afnemen of consumeren van een product of dienst ondervindt.

Het vinden van het onderscheidende nut

Het nut dat door jouw klanten als onderscheidend wordt gezien, komt voort uit de kernvaardigheid van je merk. Deze kernvaardigheid ontstaat uit de manier waarop de beschikbare middelen, gecombineerd worden inzet. Om dit nut te vinden, moet je eerst alle kenmerken van de dienstverlening in kaart brengen, zowel voor de nieuwe als de aanwezige competenties. Kijkend vanuit de specifieke klant behoefte benoem je vervolgens bij ieder kenmerk een voordeel en het directe nut dat een klant hiervan zal ondervinden.

De combinaties van kenmerk – voordeel – nut herschrijf je vervolgens als stellingen en legt ze aan je klanten voor met de vraag; Wat is voor u het belangrijkste nut?

Er komen er dan altijd een paar duidelijk naar voren. Op basis hiervan kun je het onderscheidende nut benoemen.

Bekijk ook onze beproefde methode.

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp