Archetypen

Archetypen

Archetypen

Archetypen zijn origineel bedacht door de psycholoog Carl Gustav Jung. Hierbij stelt hij dat het gedrag van mensen gestuurd wordt door ambities en aspiraties in het onderbewustzijn van mensen. Deze bevinden zich in ieder mens. Hij stelde universele collectieve patronen vast en benoemde deze archetypen. Kenmerkend is dat hierop gebaseerd gedrag wordt geactiveerd wanneer mensen het archetype herkennen in situaties, personen of merken die voor hen van betekenis zijn.

Inzicht in archetypen kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het creëren van merkidentiteit. Lees voor een volledige lijst met uitleg per archetype de blog van Sonja Kroes.

Bronnen: Brand Prototyping, Michel Jansen (2006); Wikipedia, Carl Gustav Jung (2014); Mirakuleus, Sonja Kroes (2011)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Corporate branding

Corporate branding

Corporate branding is het positioneren van een organisatie in de buitenwereld. De organisatie moet een bepaald beeld op gaan roepen bij de beoogde gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Glashelder’ campagne van Interpolis waarmee ze het beeld van een transparante organisatie willen neerzetten.

Bron: Jaarboek Marketingfacts 2012, Marco Derksen (2010)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Doelgroep

Doelgroep

Doelgroep

Een doelgroep is dat deel van de bevolking waarbij een (door de beleidsmakers of reclamemakers gewenste) gedragsverandering tot stand zou moeten komen. Vaak betreft het een groep mensen of organisaties die een aantal relevante kenmerken gemeenschappelijk hebben. In de marketing kunnen doelgroepen onder meer gedefinieerd worden in termen van leeftijd, geslacht, uitgavenpatroon, opleidingsniveau of rijkdom.

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Doelstelling

Doelstelling

Een doelstelling is een gewenste situatie waar naar toe gewerkt wordt. Bron: WikiWoordenboek (2011) ‘7: Strategy and structure, Alfred Chandler (1962) Een doelstelling is expliciet, het is kwantitatief en kent een concrete datum voor het bereiken ervan. Doelstellingen zijn daarmee stappen naar een doel toe.

Bron: Ruud Frambach & Edwin Nijssen (2009), Marketingstrategie, Noordhoff

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Eindwaarden

Eindwaarden

Eindwaarden zijn waarden die mensen belangrijk vinden om  na te streven in hun leven, zoals geluk, vriendschap en liefde.

Rokeach, een psycholoog, onderscheidde 18 eindwaarden (waar wil ik met mijn leven heen, wat vind ik belangrijke doelen) en 18 instrumentele waarden (vanwaar uit wil ik handelen, welk gedrag wil ik daarbij hebben).

De eindwaarden van Rokeach:

 • echte vriendschap
 • een comfortabel leven
 • een mooie, zuivere wereld
 • een stimulerend leven
 • eeuwig leven
 • iets bereiken
 • gelijkheid
 • geluk
 • innerlijke harmonie
 • nationale veiligheid
 • plezier
 • sociale erkenning
 • volwassen liefde
 • vrijheid
 • wereldvrede
 • wijsheid
 • zekerheid voor je gezin
 • zelfrespect

Bron: Betekenisstructuuranalyse, Thomas J Reynolds & Jonathan Gutman, EURIB (2009)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp