Archetypen

Archetypen

Archetypen

Archetypen zijn origineel bedacht door de psycholoog Carl Gustav Jung. Hierbij stelt hij dat het gedrag van mensen gestuurd wordt door ambities en aspiraties in het onderbewustzijn van mensen. Deze bevinden zich in ieder mens. Hij stelde universele collectieve patronen vast en benoemde deze archetypen. Kenmerkend is dat hierop gebaseerd gedrag wordt geactiveerd wanneer mensen het archetype herkennen in situaties, personen of merken die voor hen van betekenis zijn.

Inzicht in archetypen kunnen een waardevolle bijdrage leveren bij het creëren van merkidentiteit. Lees voor een volledige lijst met uitleg per archetype de blog van Sonja Kroes.

Bronnen: Brand Prototyping, Michel Jansen (2006); Wikipedia, Carl Gustav Jung (2014); Mirakuleus, Sonja Kroes (2011)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Corporate branding

Corporate branding

Corporate branding is het positioneren van een organisatie in de buitenwereld. De organisatie moet een bepaald beeld op gaan roepen bij de beoogde gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Glashelder’ campagne van Interpolis waarmee ze het beeld van een transparante organisatie willen neerzetten.

Bron: Jaarboek Marketingfacts 2012, Marco Derksen (2010)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Dienst

Dienst

Dienst

Een dienst is een activiteit of prestatie die een partij aan een andere partij kan leveren, die in feite ontastbaar is en die niet resulteert in het eigenaarschap over iets. Diensten zijn van oorsprong onaantastbare en relatief snel vergankelijke activiteiten waarbij tijdens de interactieve consumptie directe behoefte-satisfactie centraal staat en niet materiele bezitsvorming wordt nagestreefd.

Bron: Marketing Lexicon, NIMA (1999)

 

Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement

Dienstenmarketingmanagement is een tak van marketing en management waarbij de ontastbaarheid van producten en de daaruit voortvloeiende problematiek centraal staan. Het management van diensten vereist een aanpak op vijf facetten van dienstverlenen, te weten:

  1. de organisatie (dienstverlener/merk)
  2. de dienst/product (WAT)
  3. de consument/afnemer (doelgroep)
  4. het dienstverleningsproces (HOE)
  5. en de relatie (WIE)

Bron: De Vries jr., W., Van Helsdingen, P.J.C. (2009) Dienstenmarketingmanagement, Noordhoff Uitgevers.

 

Dienstkenmerken

Dienstkenmerken

Dienstkenmerken

Dienstkenmerken zijn dingen die typisch zijn voor de dienst. Waar bestaat precies de dienst uit? Welke functie vervult de dienst? De kenmerken van een dienst zijn voor iedere klant hetzelfde; het zijn feitelijkheden. Uit de definitie van diensten kunnen de volgende vier basiskenmerken van diensten worden afgeleid:

  1. Ontastbaarheid;
  2. Vergankelijkheid;
  3. Heterogeniteit;
  4. Interactieve consumptie.

Deze vier moeten niet als iets absoluuts worden gezien. Een dienst is zelden 100% ontastbaar of 100% vergankelijk.

Bron: Dienstenmarketingmanagement, Wouter de Vries Jr. & Piet van Helsdingen (2009)
Originele afbeelding: Dienstenmarketingmanagement, Wouter de Vries Jr. & Piet van Helsdingen (2009)