Strategie

Strategie is het bepalen van de fundamentele lange termijn doelen en doelstellingen van een bedrijf en de uitvoering van activiteiten en het toewijzen van de middelen die nodig zijn voor de uitvoering. Bron: Wikipedia (2011-2012) Een strategie is een – impliciet dan wel expliciet – door een organisatie gekozen koers die is gericht op de verwezenlijking van de door haar geformuleerde doelstellingen, rekeninghoudend met de langetermijnafstemming tussen de eigen organisatie en de externe omgeving en gericht op het creëren van superieure, duurzaam onderscheidende waarde voor stakeholders.

Bron: Ruud Frambach & Edwin Nijssen (2009), Marketingstrategie, Noordhoff Uitgevers

Related Entries