Segment

Een marktsegment is een specifieke groep van klanten met gemeenschappelijke behoeften, een gemeenschappelijk koopgedrag en bepaalde overeenkomstige kenmerken.

Bron: Wouter de Vries Jr. & Piet van Helsdingen (2009), Dienstenmarketingmanagement

Een segment is een groep afnemers die gemeenschappelijke kenmerken vertonen (zoals gelijksoortige behoefte, gedrag of sociaal-demografische kenmerken) en min of meer hetzelfde reageren op marketinginspanningen van aanbieders.

Bron: Ruud Frambach & Edwin Nijssen (2009), Marketingstrategie, Noordhoff

 

Related Entries