Merkbeleving

Merkbeleving wordt hierbij gedefinieerd als een gebeurtenis die in scène wordt gezet door een bedrijf om in contact te komen met consumenten, op zo’n manier dat het een memorabel moment creëert voor de consument (Bron: Pine & Gilmore, 1998).

Vier vragen

Goed inspelen op merkbeleving kun je alleen als je weet wat je fans denken en voelen bij het merk (Kevin Lane Keller). Dit is te achterhalen door je dezelfde vier vragen te stellen als de fans van het merk waarschijnlijk bewust en onbewust doen:

  1. Merkidentiteit, wie ben jij?
  2. Merkbetekenis, wat ben jij?
  3. Merkevaluatie, hoe denk ik over jou?
  4. Merkloyaliteit, hoe zit dat tussen jou en mi?

Vier B’s

In de afbeelding staan de vier B’s zoals ze staan beschreven in het boekje ‘Blauwe Bananen” van Thieme van Rossum als wolkjes over het model met de facetten van dienstverlenen van Wouter de Vries en Piet van Helsdingen. De filosofie van de blauwe banaan is gebaseerd op 4B’s te weten:

  1. Behoefte (van uw klant);
  2. Belofte (waar staat u zelf voor);
  3. Beleving (hoe ervaart de klant het); en uiteindelijk
  4. Bewijs (welk bewijs heeft u gegenereerd aan het eind van het jaar).

De vragen één en twee kunnen versterken in de beleving in de verwachting die de ‘Belofte’ van het merk oproept. De vragen drie en vier dragen bij aan het ‘Bewijs’ dat de gewekte verwachting waargemaakt zal worden.

Memorabele momenten

Merkbeleving vindt plaats op het moment dat de fan contact maakt met het merk. Door steeds de fan te faciliteren in lijn met de ‘Belofte’ en het ‘Bewijs’ zal de beleving memorabel worden. Des te duidelijker de belofte voor jou zelf is des te groter kans dat je een unieke merkbeleving kunt aanbieden. De contactmomenten vind je door altijd vanuit de customer journey te denken.

Laat vooral meteen zien welk nut men zal beleven van het merk.

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Related Entries