Kernvaardigheden

Een kernvaardigheid, is de vaardigheid waarin de organisatie daadwerkelijk uitblinkt. Deze kernvaardigheid vervult de directe behoeften van de afnemer en is binnen de organisatie dermate ingewinterd dat de gehele organisatie hiernaar streeft. De kernvaardigheid kan een bepaalde productietechniek, kennis of technologie zijn die moeilijk te immiteren is en van waarde is voor de afnemers.

Het begrip kernvaardigheid wordt door de strategie van Hamel & Prahalad mooi beschreven aan de hand van een aantal eigenschappen:

  • Kernvaardigheden belichamen het collectieve leren in organisaties;
  • Kernvaardigheden vereisen betrokkenheid en een sterke wil omver organisatorische grenzen heen te werken;
  • Kernvaardigheden nemen niet af met het gebruik ervan, maar worden alleen maar versterkt door hun toepassing.

Bron: De strijd om de toekomst, Hamel & Prahalad (1994) | Blauwe Bananen, Wouter de Vries jr. & Thiemo van Rossum (2012)

Onze aanpak met betrekking tot dit onderwerp


Related Entries