Data mining

Data mining is het proces van het ontdekken van zinvolle nieuwe patronen, correlaties en trends door zeven door grote hoeveelheden gegevens. Het is een analytisch proces met resultaten die kunnen worden gebruikt in rapporten of direct toegepast in een online omgeving.


Related Entries