Communicatie

Communicatie is een proces waarin deelnemers informatie creëren en met elkaar delen met als doel om wederzijds begrip te bereiken.

Bron: Rogers, Everett M. (2003). Diffusion of Innovations. Free Press


Related Entries