Budget

Een budget of begroting is een afstemming tussen wensen en mogelijkheden gebaseerd op voortschrijdend inzicht. In marketing/communicatie wordt aan een specifiek project een budget toegekend dat meestal in relatie staat tot de ‘te verwachten omzet’.

‘De kunst van budgetteren is om een evenwicht te bereiken tussen het ambieuze én het haalbare.’#1

Het budget dient daarom ook een vast onderdeel te zijn van iedere creatieve briefing.

#1 Quote: Wikipedia


Related Entries